Vær ikke redd for å være et menneske. Vær redd for å være et ikke-menneske - en funksjonell, dyktig, men følelsesløs maskin.


vær-ikke-redd-for-å-være-et-menneske-vær-redd-for-å-være-et-ikke-menneske-funksjonell-dyktig-men-følelsesløs-maskin
menneskeværikkereddforværeetmenneskeikkemenneskefunksjonelldyktigmenfølelsesløsmaskinvær ikkeikke reddredd forå værevære etet menneskevær reddredd forå værevære eten funksjonellmen følelsesløsfølelsesløs maskinvær ikke reddikke redd forredd for åfor å væreå være etvære et menneskevær redd forredd for åfor å væreå være eten funksjonellmen følelsesløs maskinvær ikke redd forikke redd for åredd for å værefor å være etå være et menneskevær redd for åredd for å værefor å være etvær ikke redd for åikke redd for å væreredd for å være etfor å være et menneskevær redd for å væreredd for å være et

Vær et godt menneske, Lockhart. Du kan ikke gagne verden på noen annen måte enn ved å være et godt menneske. -Walter Scott
vær-et-godt-menneske-lockhart-du-kan-ikke-gagne-verden-på-noen-annen-måte-enn-ved-å-være-et-godt-menneske
Ikke vær redd for avskjeder. Å ta farvel er nødvendig for å treffes igjen. -Richard Bach
ikke-vær-redd-for-avskjeder-Å-ta-farvel-er-nødvendig-for-å-treffes-igjen
Vær ikke redd for å ta et langt steg når det er nødvendig. Du kan ikke ta deg over en kløft i to små hopp. -Pågangsmot
vær-ikke-redd-for-å-ta-et-langt-steg-når-det-er-nødvendig-du-kan-ikke-ta-deg-over-kløft-i-to-små-hopp
Mot er å gjøre noe du er redd for å gjøre. Du kan ikke være modig hvis du ikke er redd. -Eddie Rickenbacker
mot-er-å-gjøre-noe-du-er-redd-for-å-gjøre-du-kan-ikke-være-modig-hvis-du-ikke-er-redd
Noen mennesker vil bare elske deg så lenge du passer inn i deres boks. Ikke vær redd for å skuffe dem. -Ukjent
noen-mennesker-vil-bare-elske-deg-så-lenge-du-passer-inn-i-deres-boks-ikke-vær-redd-for-å-skuffe-dem
Selvtillit kommer ikke av å bestandig ha rett, men av å ikke være redd for å ta feil. -Selvtillit
selvtillit-kommer-ikke-av-å-bestandig-rett-men-av-å-ikke-være-redd-for-å-ta-feil