Våre fordommer er noe det kan tjenes gode penger på.


våre-fordommer-er-noe-det-kan-tjenes-gode-penger-på
fordomvårefordommerernoedetkantjenesgodepengervåre fordommerfordommer erer noenoe detdet kankan tjenestjenes godegode pengerpenger påvåre fordommer erfordommer er noeer noe detnoe det kandet kan tjeneskan tjenes godetjenes gode pengergode penger påvåre fordommer er noefordommer er noe deter noe det kannoe det kan tjenesdet kan tjenes godekan tjenes gode pengertjenes gode penger påvåre fordommer er noe detfordommer er noe det kaner noe det kan tjenesnoe det kan tjenes godedet kan tjenes gode pengerkan tjenes gode penger på

Det er aldri for sent å gi avkall på våre fordommer. -Henry David Thoreau
det-er-aldri-for-sent-å-gi-avkall-på-våre-fordommer
Blant de gledene vi kan oppleve, er det største å oppdage våre egne iboende muligheter og talenter, fordi det vi oppdager, er noe umistelig, noe vi selv kan forvalte og ikke skal takke andre for. -Glede
blant-gledene-vi-kan-oppleve-er-det-største-å-oppdage-våre-egne-iboende-muligheter-og-talenter-fordi-det-vi-oppdager-er-noe-umistelig-noe-vi-selv
Våre dagers paradokser er morgendagens fordommer. -Marcel Proust
våre-dagers-paradokser-er-morgendagens-fordommer
Men vi har jo alle våre fordommer, og noen lever av dem. -Bjørg Vik
men-vi-har-jo-alle-våre-fordommer-og-noen-lever-av-dem
Hvorfor vi skal lese? For å øke vår innsikt, legge av våre fordommer og bli i stadig høyere grad personligheter. -Lese
hvorfor-vi-skal-lese-for-å-øke-vår-innsikt-legge-av-våre-fordommer-og-bli-i-stadig-høyere-grad-personligheter
Det er like viktig å ta vare på gode ideer som å få dem. -Karsten Isachsen
det-er-like-viktig-å-ta-vare-på-gode-ideer-som-å-få-dem