Vår tid er virkelig en tid for omvurdering av alle verdier. Menneskehetens prosesjon runder et hjørne, og det som tidligere var en retning oppad, blir nå retningen nedover.


vår-tid-er-virkelig-tid-for-omvurdering-av-alle-verdier-menneskehetens-prosesjon-runder-et-hjørne-og-det-som-tidligere-var-retning-oppad-blir-nå
ludwig wittgensteinvårtidervirkeligforomvurderingavalleverdiermenneskehetensprosesjonrunderethjørneogdetsomtidligerevarretningoppadblirretningennedovervår tidtid erer virkeligvirkelig enen tidtid foromvurdering avav allealle verdiermenneskehetens prosesjonprosesjon runderrunder etet hjørneog detdet somsom tidligeretidligere varvar enen retningretning oppadblir nånå retningenretningen nedovervår tid ertid er virkeliger virkelig envirkelig en tiden tid fortid for omvurderingfor omvurdering avomvurdering av alleav alle verdiermenneskehetens prosesjon runderprosesjon runder etrunder et hjørneog det somdet som tidligeresom tidligere vartidligere var envar en retningen retning oppadblir nå retningennå retningen nedover

Fred i vår tid - den tid det tar en stormakt å fordøye en liten stat. -Carl Joachim Hambro
fred-i-vår-tid-den-tid-det-tar-stormakt-å-fordøye-liten-stat
De fleste av oss kan huske en tid da en bursdag - spesielt hvis det var ens egen - lyste opp verden som om en annen sol var steget. -Robert Wilson Lynd
de-fleste-av-oss-kan-huske-tid-da-bursdag-spesielt-hvis-det-var-ens-egen-lyste-opp-verden-som-om-annen-sol-var-steget
De skrev i gamle dager at det er skjønt og rett å dø for sitt land. Men i vår moderne tid er det ikke noe skjønt eller rett i vår død. Du vil dø som en hund uten noen skikkelig grunn. -Krig
de-skrev-i-gamle-dager-at-det-er-skjønt-og-rett-å-dø-for-sitt-land-men-i-vår-moderne-tid-er-det-ikke-noe-skjønt-eller-rett-i-vår-død-du-vil
Det var fint at du kom. Ser du, fra tid til annen blir det litt stusslig å sitte sånn og kun være til. -Være sammen
det-var-fint-at-du-kom-ser-du-fra-tid-til-annen-blir-det-litt-stusslig-å-sitte-sånn-og-kun-være-til
Verden er ikke som den var. Nå tar det for eksempel lenger tid å leve. -Verden
verden-er-ikke-som-den-var-nå-tar-det-for-eksempel-lenger-tid-å-leve