Vår historie begynte for omtrent 10 000 år siden. Da begynte istiden å smelte, og da tok Den Første Nordmann familien med, fulgte den smeltende isbreen nordover og vi var i gang.


vår-historie-begynte-for-omtrent-10-000-år-siden-da-begynte-istiden-å-smelte-og-da-tok-den-første-nordmann-familien-med-fulgte-den-smeltende
norge og nordmennvårhistoriebegynteforomtrent10000årsidendaistidensmelteogdatokdenførstenordmannfamilienmedfulgtedensmeltendeisbreennordovervivargangvår historiehistorie begyntebegynte foromtrent 10år sidenda begyntebegynte istidenistiden åå smelteog dada toktok denden førsteførste nordmannnordmann familienfamilien medfulgte denden smeltendesmeltende isbreenisbreen nordovernordover ogog vivi varvar ii gangvår historie begyntehistorie begynte forbegynte for omtrentfor omtrent 10omtrent 10 000000 år sidenda begynte istidenbegynte istiden åistiden å smelteog da tokda tok dentok den førsteden første nordmannførste nordmann familiennordmann familien medfulgte den smeltendeden smeltende isbreensmeltende isbreen nordoverisbreen nordover ognordover og viog vi varvi var ivar i gang

Da det første spedbarnet lo for aller første gang, sprakk latteren i en million små biter, og alle disse bitene begynte å fare vilt omkring. Det var på den måten at alvene ble til. -Latter
da-det-første-spedbarnet-for-aller-første-gang-sprakk-latteren-i-million-små-biter-og-alle-disse-bitene-begynte-å-fare-vilt-omkring-det-var-på
Sivilisasjonen begynte første gang en sint person kastet et ord i stedet for en stein. -Sivilisasjon
sivilisasjonen-begynte-første-gang-sint-person-kastet-et-ord-i-stedet-for-stein
Det magiske ved den første kjærligheten er vår uvitenhet om at den noen gang kan ta slutt. -Kjærlighet - begynnelse og slutt
det-magiske-ved-den-første-kjærligheten-er-vår-uvitenhet-om-at-den-noen-gang-kan-ta-slutt
Kvinnen var det siste Gud skapte - man kan se han begynte å bli en smule trett. -Kvinner
kvinnen-var-det-siste-gud-skapte-man-kan-se-han-begynte-å-bli-smule-trett
Det er allerede lenge siden vi begynte å måle en nyhets betydning i spaltebredde og bokstavhøyde på overskriften. -Elise Seip Tønnessen
det-er-allerede-lenge-siden-vi-begynte-å-måle-nyhets-betydning-i-spaltebredde-og-bokstavhøyde-på-overskriften
Jeg tror at første gang jeg var i selskap hos Gatsby, var jeg en av de meget få gjestene som virkelig var invitert. Folk ble ikke invitert - de bare kom. -Gjest
jeg-tror-at-første-gang-jeg-var-i-selskap-hos-gatsby-var-jeg-av-meget-få-gjestene-som-virkelig-var-invitert-folk-ble-ikke-invitert-bare-kom