Vår fremgang måles ikke i om de som har mye, får mer, men om vi gir nok til dem som har for lite.


vår-fremgang-måles-ikke-i-om-som-har-mye-får-mer-men-om-vi-gir-nok-til-dem-som-har-for-lite
franklin d. rooseveltvårfremgangmålesikkeomsomharmyefårmermenvigirnoktildemforlitevår fremgangfremgang målesmåles ikkeikke ii omom dede somsom harhar myefår mermen omom vivi girgir noknok tiltil demdem somsom harhar forvår fremgang målesfremgang måles ikkemåles ikke iikke i omi om deom de somde som harsom har myemen om viom vi girvi gir nokgir nok tilnok til demtil dem somdem som harsom har forhar for litevår fremgang måles ikkefremgang måles ikke imåles ikke i omikke i om dei om de somom de som harde som har myemen om vi girom vi gir nokvi gir nok tilgir nok til demnok til dem somtil dem som hardem som har forsom har for litevår fremgang måles ikke ifremgang måles ikke i ommåles ikke i om deikke i om de somi om de som harom de som har myemen om vi gir nokom vi gir nok tilvi gir nok til demgir nok til dem somnok til dem som hartil dem som har fordem som har for lite

Minnene ligger ikke igjen der man forlot dem. Man har slept dem med seg gjennom livets krokveier. Som en kjelke å dra på, mye har ramlet av, og mye har kommet til. -Minne
minnene-ligger-ikke-igjen-der-man-forlot-dem-man-har-slept-dem-med-seg-gjennom-livets-krokveier-som-kjelke-å-dra-på-mye-har-ramlet-av-og-mye-har
Norge er et så lite land at en ikke har råd til å være forbannet på folk i mer enn 14 dager om gangen - da er en avhengig av dem igjen. -Norge og nordmenn
norge-er-et-så-lite-land-at-ikke-har-råd-til-å-være-forbannet-på-folk-i-mer-enn-14-dager-om-gangen-da-er-avhengig-av-dem-igjen
I vår politiske tradisjon har vi følgende kjønn: Vi har Gro, vi har høvdinger og tullinger. Kvinner som vil spille en politisk betydelig rolle, måles i grader av Gro. -Sissel Benneche Osvold
i-vår-politiske-tradisjon-har-vi-følgende-kjønn-vi-har-gro-vi-har-høvdinger-og-tullinger-kvinner-som-vil-spille-politisk-betydelig-rolle-måles
Få mennesker har styrke nok til å kunne prise en venns fremgang - uten misunnelse. -Fremgang
få-mennesker-har-styrke-nok-til-å-kunne-prise-venns-fremgang-uten-misunnelse
Det sies at kjærligheten tar forstanden fra den som har den, og gir den til dem som ikke har noen. -Kjærlighet - virkning
det-sies-at-kjærligheten-tar-forstanden-fra-den-som-har-den-og-gir-den-til-dem-som-ikke-har-noen
Vår Herre gir oss nøttene, men han har ikke knekket dem for oss. -Løsning
vår-herre-gir-oss-nøttene-men-han-har-ikke-knekket-dem-for-oss