Våkn opp med et smil og jag etter livet. Lev det, nyt det, smak det, lukt det, føl det.


våkn-opp-med-et-smil-og-jag-etter-livet-lev-det-nyt-det-smak-det-lukt-det-føl-det
livskunstvåknoppmedetsmilogjagetterlivetlevdetnytsmakluktføldetvåkn oppopp medmed etet smilsmil ogog jagjag etteretter livetlev detnyt detsmak detlukt detføl detvåkn opp medopp med etmed et smilet smil ogsmil og jagog jag etterjag etter livetvåkn opp med etopp med et smilmed et smil oget smil og jagsmil og jag etterog jag etter livetvåkn opp med et smilopp med et smil ogmed et smil og jaget smil og jag ettersmil og jag etter livet

Jag tror att livet just har börjat och det blir vad jag gör det till -Livet
jag-tror-att-livet-just-har-börjat-och-det-blir-vad-jag-gör-det-till
Det er bedre med god smak enn dårlig smak, men dårlig smak er bedre enn ingen smak. -Smak
det-er-bedre-med-god-smak-enn-dårlig-smak-men-dårlig-smak-er-bedre-enn-ingen-smak
I mina drömmars fönster ser jag det jag minns. Det som skänkt mig lycka, och det som ännu inte finns. -Cecilia Ekhem
i-mina-drömmars-fönster-jag-det-jag-minns-det-som-skänkt-mig-lycka-och-det-som-ännu-inte-finns
Så derfor plukker jeg hver gang det blomstrer smil på kinn, et lite smil og lukker det i hjertets skattskap inn. -Smil
så-derfor-plukker-jeg-hver-gang-det-blomstrer-smil-på-kinn-et-lite-smil-og-lukker-det-i-hjertets-skattskap-inn
Djupt därinne finns det spår utav det barn Som jag en gång kände, som jag en gång var Hjälp mig hitta åter, till en ro som bär till en frid som håller. Till ett jag som är. -Være seg selv
djupt-därinne-finns-det-spår-utav-det-barn-som-jag-gång-kände-som-jag-gång-var-hjälp-mig-hitta-åter-till-ro-som-bär-till-frid-som-håller