Uten musikk ville livet være en misforståelse.


uten-musikk-ville-livet-være-misforståelse
friedrich nietzscheutenmusikkvillelivetværemisforståelseuten musikkmusikk villeville livetlivet værevære enen misforståelseuten musikk villemusikk ville livetville livet værelivet være envære en misforståelseuten musikk ville livetmusikk ville livet væreville livet være enlivet være en misforståelseuten musikk ville livet væremusikk ville livet være enville livet være en misforståelse

Tro meg, uten kråker ville ikke livet være det samme. -Fugler
tro-meg-uten-kråker-ville-ikke-livet-være-det-samme
Hvor kjedelig, hvor umulig livet ville være uten drømmer. -Jerome K. Jerome
hvor-kjedelig-hvor-umulig-livet-ville-være-uten-drømmer
Kjærlighet uten sjalusi ville være som gulasj uten paprika. -Sjalusi
kjærlighet-uten-sjalusi-ville-være-som-gulasj-uten-paprika
Hele livet er en stor misforståelse - alt er basert på misforståelser. -Storm P
hele-livet-er-stor-misforståelse-alt-er-basert-på-misforståelser
Jeg lurer ofte på hva som ville være best - en opera uten pause eller en pause uten opera. -Opera
jeg-lurer-ofte-på-hva-som-ville-være-best-opera-uten-pause-eller-pause-uten-opera
Livet ville være flott hvis folk lot deg være i fred. -Livet
livet-ville-være-flott-hvis-folk-lot-deg-være-i-fred