Uten motgang vet en mann neppe om han er hederlig eller ikke.


uten-motgang-vet-mann-neppe-om-han-er-hederlig-eller-ikke
medgang og motgangutenmotgangvetmannneppeomhanerhederligellerikkeuten motgangmotgang vetvet enen mannmann neppeneppe omom hanhan erer hederlighederlig ellereller ikkeuten motgang vetmotgang vet envet en mannen mann neppemann neppe omneppe om hanom han erhan er hederliger hederlig ellerhederlig eller ikkeuten motgang vet enmotgang vet en mannvet en mann neppeen mann neppe ommann neppe om hanneppe om han erom han er hederlighan er hederlig ellerer hederlig eller ikkeuten motgang vet en mannmotgang vet en mann neppevet en mann neppe omen mann neppe om hanmann neppe om han erneppe om han er hederligom han er hederlig ellerhan er hederlig eller ikke

Gud eller satan! mumlet han, og slikt sa ikke Isak uten at han var nødt til det. -Knut Hamsun
gud-eller-satan-mumlet-han-og-slikt-sa-ikke-isak-uten-at-han-var-nødt-til-det
Er en mann pessimist før han er førti, vet han for lite; er han optimist etter førti, vet han for lite. -Ukjent
er-mann-pessimist-før-han-er-førti-vet-han-for-lite-er-han-optimist-etter-førti-vet-han-for-lite
En høflig mann er en som lytter interessert til ting han vet alt om - fortalt ham av en person som ikke vet noe om dem. -Høflighet
en-høflig-mann-er-som-lytter-interessert-til-ting-han-vet-alt-om-fortalt-ham-av-person-som-ikke-vet-noe-om-dem
En klok mann er forberedt på alt, vet når han skal gi etter, gi opp, er takknemlig for de gleder livet har hatt å by på, og verken raser eller klynker når lykken (nødvendigvis) tar slutt. -Susan Sontag
en-klok-mann-er-forberedt-på-alt-vet-når-han-skal-gi-etter-gi-opp-er-takknemlig-for-gleder-livet-har-hatt-å-by-på-og-verken-raser-eller-klynker
Den mann som vet han er uvitende, er ikke dum. -Uvitenhet
den-mann-som-vet-han-er-uvitende-er-ikke-dum