Uten kjærligheten ville det ikke vært noen mening i menneskenes drømmer.


uten-kjærligheten-ville-det-ikke-vært-noen-mening-i-menneskenes-drømmer
kjærlighetutenkjærlighetenvilledetikkeværtnoenmeningmenneskenesdrømmeruten kjærlighetenkjærligheten villeville detdet ikkeikke værtvært noennoen meningmening ii menneskenesmenneskenes drømmeruten kjærligheten villekjærligheten ville detville det ikkedet ikke værtikke vært noenvært noen meningnoen mening imening i menneskenesi menneskenes drømmeruten kjærligheten ville detkjærligheten ville det ikkeville det ikke værtdet ikke vært noenikke vært noen meningvært noen mening inoen mening i menneskenesmening i menneskenes drømmeruten kjærligheten ville det ikkekjærligheten ville det ikke værtville det ikke vært noendet ikke vært noen meningikke vært noen mening ivært noen mening i menneskenesnoen mening i menneskenes drømmer

Livet er et mysterium, og hvor uutholdelig ville det ikke ha vært uten mysteriet. -Thornton Wilder
livet-er-et-mysterium-og-hvor-uutholdelig-ville-det-ikke-vært-uten-mysteriet
Hvis vi ikke hadde noen vinter, ville ikke våren vært så deilig; hvis vi ikke av og til møtte motgang, ville gode tider ikke være så velkomne. -Vinter
hvis-vi-ikke-hadde-noen-vinter-ville-ikke-våren-vært-så-deilig-hvis-vi-ikke-av-og-til-møtte-motgang-ville-gode-tider-ikke-være-så-velkomne
Det å ikke ha noen mening, er også å velge, for hvis man ikke selv har en mening, gir man andres meninger større spillerom. -Mening
det-å-ikke-noen-mening-er-også-å-velge-for-hvis-man-ikke-selv-har-mening-gir-man-andres-meninger-større-spillerom
Hvor kjedelig, hvor umulig livet ville være uten drømmer. -Jerome K. Jerome
hvor-kjedelig-hvor-umulig-livet-ville-være-uten-drømmer
Hva ville vel høsten ha vært her i Norge uten cup-finalen? -Arne Scheie
hva-ville-vel-høsten-vært-her-i-norge-uten-cup-finalen
Hva ville litteraturen, malerkunsten, teaterkunsten, filmkunsten vært uten synden som inspirasjonskilde? -Synd
hva-ville-litteraturen-malerkunsten-teaterkunsten-filmkunsten-vært-uten-synden-som-inspirasjonskilde