Uten grenser er frihet en illusjon.


uten-grenser-er-frihet-illusjon
inge lønningutengrensererfrihetillusjonuten grensergrenser erer frihetfrihet enen illusjonuten grenser ergrenser er friheter frihet enfrihet en illusjonuten grenser er frihetgrenser er frihet ener frihet en illusjonuten grenser er frihet engrenser er frihet en illusjon

Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten.Optimisme i forhold til mulighetene og mot til å tenke uten grenser er det driver oss fremover.Uten frihet til å kritisere, er ros bare smiger.Frihet krever mot til å gå verden i møte uten maske.Jeg har ikke hatt noen grenser, så jeg har latt alt mulige skje uten å løpe min vei eller velge det vekk.Problemet er jo ikke så mye at verden setter grenser for fantasien, som at fantasien setter grenser for verden.