Uten frihet til å kritisere, er ros bare smiger.


uten-frihet-til-å-kritisere-er-ros-bare-smiger
rosutenfrihettilkritisereerrosbaresmigeruten frihetfrihet tiltil åå kritisereer rosros barebare smigeruten frihet tilfrihet til åtil å kritisereer ros bareros bare smigeruten frihet til åfrihet til å kritisereer ros bare smigeruten frihet til å kritisere

Frihet krever mot til å gå verden i møte uten maske. -Christian Askø Næss
frihet-krever-mot-til-å-gå-verden-i-møte-uten-maske
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten. -Indira Gandhi
det-kan-ikke-eksistere-demokrati-uten-bestemte-regler-de-kan-frihet-som-innhold-men-frihet-betyr-ikke-at-man-skal-gå-på-feil-side-av-gaten
Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet
En smule smiger og lovord er nemlig likeså påkrevet selv i det beste og mest intime vennskapsforhold, som smurning til hjulene for at vognen skal gå. -Vennskap
en-smule-smiger-og-lovord-er-nemlig-likeså-påkrevet-selv-i-det-beste-og-mest-intime-vennskapsforhold-som-smurning-til-hjulene-for-at-vognen-skal
Jeg liker at en mann dominerer meg så lenge forholdet varer. Frihet for meg betyr frihet til å velge hvem jeg vil være slave for. -Melina Mercouri
jeg-liker-at-mann-dominerer-meg-så-lenge-forholdet-varer-frihet-for-meg-betyr-frihet-til-å-velge-hvem-jeg-vil-være-slave-for