Unngå problemer, og du vil aldri være den som overvant dem.


unngå-problemer-og-du-vil-aldri-være-den-som-overvant-dem
problemunngåproblemerogduvilaldriværedensomovervantdemunngå problemerog dudu vilvil aldrialdri værevære denden somsom overvantovervant demog du vildu vil aldrivil aldri værealdri være denvære den somden som overvantsom overvant demog du vil aldridu vil aldri værevil aldri være denaldri være den somvære den som overvantden som overvant demog du vil aldri væredu vil aldri være denvil aldri være den somaldri være den som overvantvære den som overvant dem

Aksepter deg selv som den du er. Ellers vil du aldri se muligheten. Du vil aldri føle deg fri til å bevege deg mot den, du vil føle at du ikke fortjener den. -Maxwell Maltz
aksepter-deg-selv-som-den-du-er-ellers-vil-du-aldri-se-muligheten-du-vil-aldri-føle-deg-fri-til-å-bevege-deg-mot-den-du-vil-føle-at-du-ikke
Ligg aldri med noen som har flere problemer enn deg selv. -Sex og erotikk
ligg-aldri-med-noen-som-har-flere-problemer-enn-deg-selv
Menneskene vil alltid være gale, og de som tror de kan helbrede dem, er de galeste. -Voltaire
menneskene-vil-alltid-være-gale-og-som-tror-kan-helbrede-dem-er-galeste
Vi vil ikke være den vi er. Vi vil være den vi innbiller oss at vi kunne blitt. -Være seg selv
vi-vil-ikke-være-den-vi-er-vi-vil-være-den-vi-innbiller-oss-at-vi-kunne-blitt
Mange mennesker setter heller sin ære i å angre sine synder enn i å unngå dem. -Georg Christoph Lichtenberg
mange-mennesker-setter-heller-ære-i-å-angre-sine-synder-enn-i-å-unngå-dem
Prestasjon er bra, men du må være din egen målestokk og unngå overdose. -Prestasjon
prestasjon-er-bra-men-du-må-være-din-egen-målestokk-og-unngå-overdose