Ungkarer burde beskattes hardt. Det er ikke rettferdig at noen menn skal være lykkeligere enn andre.


ungkarer-burde-beskattes-hardt-det-er-ikke-rettferdig-at-noen-menn-skal-være-lykkeligere-enn-andre
oscar wildeungkarerburdebeskatteshardtdeterikkerettferdigatnoenmennskalværelykkeligereennandreungkarer burdeburde beskattesbeskattes hardtdet erer ikkeikke rettferdigrettferdig atat noennoen mennmenn skalskal værevære lykkeligerelykkeligere ennungkarer burde beskattesburde beskattes hardtdet er ikkeer ikke rettferdigikke rettferdig atrettferdig at noenat noen mennnoen menn skalmenn skal væreskal være lykkeligerevære lykkeligere ennlykkeligere enn andreungkarer burde beskattes hardtdet er ikke rettferdiger ikke rettferdig atikke rettferdig at noenrettferdig at noen mennat noen menn skalnoen menn skal væremenn skal være lykkeligereskal være lykkeligere ennvære lykkeligere enn andredet er ikke rettferdig ater ikke rettferdig at noenikke rettferdig at noen mennrettferdig at noen menn skalat noen menn skal værenoen menn skal være lykkeligeremenn skal være lykkeligere ennskal være lykkeligere enn andre

Hvis vi bare ville være lykkelige, ville det ikke være vanskelig å finne lykken. Men vi vil være lykkeligere enn andre. -Lykke
hvis-vi-bare-ville-være-lykkelige-ville-det-ikke-være-vanskelig-å-finne-lykken-men-vi-vil-være-lykkeligere-enn-andre
Ungkarer vet mer om kvinner enn ektemenn. Det er derfor de er ungkarer. -Ungkar
ungkarer-vet-mer-om-kvinner-enn-ektemenn-det-er-derfor-er-ungkarer
Det er mye lettere å være kritisk enn å være rettferdig. -Kritikk
det-er-mye-lettere-å-være-kritisk-enn-å-være-rettferdig
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har. -Fornuft
ingenting-er-mer-rettferdig-fordelt-enn-den-sunne-fornuft-det-finnes-ikke-noen-som-synes-at-trenger-mer-av-den-enn-allerede-har
Å være glad i noen, det er godt - elske noen - det også. Men å være riktig forelsket, sånn virkelig forelsket - en pinefull tilstand. Det burde være en medisin mot slikt. -Irmgard Keun
Å-være-glad-i-noen-det-er-godt-elske-noen-det-også-men-å-være-riktig-forelsket-sånn-virkelig-forelsket-pinefull-tilstand-det-burde
Denne mannen må være lykkeligere enn folk flest, for han er ikke slave av det han eier. -Voltaire
denne-mannen-må-være-lykkeligere-enn-folk-flest-for-han-er-ikke-slave-av-det-han-eier