Ungdom er som most: Den lar seg ikke stanse, den må gjære og renner over.


ungdom-er-som-most-den-lar-seg-ikke-stanse-den-må-gjære-og-renner-over
ungdomungdomersommostdenlarsegikkestansedengjæreogrenneroverungdom erer somsom mostden larlar segseg ikkeikke stanseden måmå gjæregjære ogog rennerrenner overungdom er somer som mostden lar seglar seg ikkeseg ikke stanseden må gjæremå gjære oggjære og rennerog renner overungdom er som mostden lar seg ikkelar seg ikke stanseden må gjære ogmå gjære og rennergjære og renner overden lar seg ikke stanseden må gjære og rennermå gjære og renner over

Å behandle folk er som å ha søle i hånden – klemmer du, spruter den ut – lar du den være, renner den bort, men holder du den varsomt, kan du klare det. -Seg selv og andre
Å-behandle-folk-er-som-å-søle-i-hånden-klemmer-du-spruter-den-ut-lar-du-den-være-renner-den-bort-men-holder-du-den-varsomt-kan-du-klare-det
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden. -Sorg
sorgen-er-som-pil-du-blir-bare-såret-om-du-prøver-å-stanse-den-i-flukten-men-om-du-lar-den-følge-bane-ut-da-vil-den-falle-til-slutt-uskadelig
Fremskrittet lar seg ikke stanse. Gud skapte verden på seks dager. Og hva har vi i dag? Femdagersuken. -Ukjent
fremskrittet-lar-seg-ikke-stanse-gud-skapte-verden-på-seks-dager-og-hva-har-vi-i-dag-femdagersuken
Menneskeheten lar seg aldri berøve en illusjon som den har nytte av. Den ville tro på udødeligheten selv om den visste at den tok feil. -Friedrich Nietzsche
menneskeheten-lar-seg-aldri-berøve-illusjon-som-den-har-nytte-av-den-ville-tro-på-udødeligheten-selv-om-den-visste-at-den-tok-feil
Fremskrittet lar seg ikke stanse. Tidligere trengte man fem møllkuler til én badedrakt. Nå er det nok med én møllkule til fem badedrakter. -Micheline Presle
fremskrittet-lar-seg-ikke-stanse-tidligere-trengte-man-fem-møllkuler-til-én-badedrakt-nå-er-det-nok-med-én-møllkule-til-fem-badedrakter
I all opplevelse av stor natur: En kraft utover det menneskelige. Den lar seg ikke temme til uttrykk for menneskereaksjon og heller ikke kan vi tjene den som uttrykk i menneskelig reaksjon. -Natur
i-all-opplevelse-av-stor-natur-en-kraft-utover-det-menneskelige-den-lar-seg-ikke-temme-til-uttrykk-for-menneskereaksjon-og-heller-ikke-kan-vi-tjene