Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal sjøl og våga seg ikkje på livet.


ung-kan-ikkje-lære-av-gamal-kunne-han-det-vart-han-gamal-sjøl-og-våga-seg-ikkje-på-livet
arne garborgungkanikkjelæreavgamalkunnehandetvartgamalsjølogvågaseglivetung kankan ikkjeikkje lærelære avav gamalkunne hanhan detvart hanhan gamalgamal sjølsjøl ogog vågavåga segseg ikkjeikkje påpå livetung kan ikkjekan ikkje læreikkje lære avlære av gamalkunne han detvart han gamalhan gamal sjølgamal sjøl ogsjøl og vågaog våga segvåga seg ikkjeseg ikkje påikkje på livetung kan ikkje lærekan ikkje lære avikkje lære av gamalvart han gamal sjølhan gamal sjøl oggamal sjøl og vågasjøl og våga segog våga seg ikkjevåga seg ikkje påseg ikkje på livetung kan ikkje lære avkan ikkje lære av gamalvart han gamal sjøl oghan gamal sjøl og vågagamal sjøl og våga segsjøl og våga seg ikkjeog våga seg ikkje påvåga seg ikkje på livet

Han skriv, men når han les det etterpå, så er det ikkje noko å vise fram. Det er berre framtvinga ord. Ikkje liv i dei. -Tarjei Vesaas
han-skriv-men-når-han-les-det-etterpå-så-er-det-ikkje-noko-å-vise-fram-det-er-berre-framtvinga-ord-ikkje-liv-i-dei
Han tek ikkje glansen av livet. -Livet
han-tek-ikkje-glansen-av-livet
Ting hadde kanskje ikkje tatt så fort slutt dersom du våga å samle litt meir på det som var fint. -Kjærlighet - begynnelse og slutt
ting-hadde-kanskje-ikkje-tatt-så-fort-slutt-dersom-du-våga-å-samle-litt-meir-på-det-som-var-fint
Politimester Grobian seier seg å ha reint samvit; han har da heller ikkje skitna det til med bruk. -Politi
politimester-grobian-seier-seg-å-reint-samvit-han-har-da-heller-ikkje-skitna-det-til-med-bruk