Tyskland har vært en av våre aller viktigste allierte i Europa - bestandig.


tyskland-har-vært-av-våre-aller-viktigste-allierte-i-europa-bestandig
dumt sagttysklandharværtavvåreallerviktigsteallierteeuropabestandighar værtvært enen avav vårevåre alleraller viktigsteviktigste allierteallierte ii europaeuropabestandigtyskland har værthar vært envært en aven av våreav våre allervåre aller viktigstealler viktigste allierteviktigste allierte iallierte i europai europatyskland har vært enhar vært en avvært en av våreen av våre allerav våre aller viktigstevåre aller viktigste alliertealler viktigste allierte iviktigste allierte i europaallierte i europatyskland har vært en avhar vært en av vårevært en av våre alleren av våre aller viktigsteav våre aller viktigste alliertevåre aller viktigste allierte ialler viktigste allierte i europaviktigste allierte i europa

De aller første brikkene, de du startet med – de henger fast for bestandig. -Øivind Holthe
de-aller-første-brikkene-du-startet-med-henger-fast-for-bestandig
Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne. -Fridtjof Nansen
den-viktigste-livsvisdom-må-vi-oppdage-med-våre-egne-øyne
Vi har en sterk forpliktelse overfor NATO, vi er en del av NATO. Vi har en sterk forpliktelse overfor Europa. VI er en del av Europa. -Al Gore
vi-har-sterk-forpliktelse-overfor-nato-vi-er-del-av-nato-vi-har-sterk-forpliktelse-overfor-europa-vi-er-del-av-europa