Tviler du, så hold deg taus til du ser hvem som får applaus.


tviler-du-så-hold-deg-taus-til-du-hvem-som-får-applaus
tviltvilerduholddegtaustilduhvemsomfårapplaustviler duså holdhold degdeg taustaus tiltil dudu serser hvemhvem somsom fårfår applausså hold deghold deg tausdeg taus tiltaus til dutil du serdu ser hvemser hvem somhvem som fårsom får applausså hold deg taushold deg taus tildeg taus til dutaus til du sertil du ser hvemdu ser hvem somser hvem som fårhvem som får applausså hold deg taus tilhold deg taus til dudeg taus til du sertaus til du ser hvemtil du ser hvem somdu ser hvem som fårser hvem som får applaus

Når noen pirker deg på ryggen, da faller du ikke forover, da snur du deg og ser hvem det er. -Fotball
når-noen-pirker-deg-på-ryggen-da-faller-du-ikke-forover-da-snur-du-deg-og-hvem-det-er
Hvis du er i politikken og du ikke straks du kommer inne i et rom, kan si hvem som er for deg og hvem som er mot deg, da er du på feil hylle. -Politikk
hvis-du-er-i-politikken-og-du-ikke-straks-du-kommer-inne-i-et-rom-kan-hvem-som-er-for-deg-og-hvem-som-er-mot-deg-da-er-du-på-feil-hylle
Hvis farer truer deg, så hold deg til dine gamle venner. -Venn
hvis-farer-truer-deg-så-hold-deg-til-dine-gamle-venner
Hold deg for god til å gjøre noe ondt. -Godt og vondt
hold-deg-for-god-til-å-gjøre-noe-ondt
Hvis du får folk til å tro at de tenker, vil de elske deg. Hvis du virkelig får dem til å tenke, vil de hate deg. -Tenke
hvis-du-får-folk-til-å-tro-at-tenker-vil-elske-deg-hvis-du-virkelig-får-dem-til-å-tenke-vil-hate-deg