Tror du revolusjoner er laget av rosevann?


tror-du-revolusjoner-er-laget-av-rosevann
revolusjontrordurevolusjonererlagetavrosevanndu revolusjonerrevolusjoner erer lagetlaget avav rosevanntror du revolusjonerdu revolusjoner errevolusjoner er lageter laget avlaget av rosevanntror du revolusjoner erdu revolusjoner er lagetrevolusjoner er laget aver laget av rosevanntror du revolusjoner er lagetdu revolusjoner er laget avrevolusjoner er laget av rosevann

Reformer og revolusjoner må komme nedenfra, ikke utenfra. -Revolusjon
reformer-og-revolusjoner-må-komme-nedenfra-ikke-utenfra
Skilsmisser er laget i himmelen. -Oscar Wilde
skilsmisser-er-laget-i-himmelen
Revolusjoner har aldri lettet tyranniets byrde, de har bare lagt dem på andre skuldre. -George Bernard Shaw
revolusjoner-har-aldri-lettet-tyranniets-byrde-har-bare-lagt-dem-på-andre-skuldre
Alle revolusjoner har hittil bare bevist én ting, nemlig at mye lar seg forandre, bare ikke menneskene. -Revolusjon
alle-revolusjoner-har-hittil-bare-bevist-én-ting-nemlig-at-mye-lar-seg-forandre-bare-ikke-menneskene