Troen på at en kort og avgjørende krig er mulig, må være en av de eldste og farligste illusjonene som menneskene har.


troen-på-at-kort-og-avgjørende-krig-er-mulig-må-være-av-eldste-og-farligste-illusjonene-som-menneskene-har
robert wilson lyndtroenatkortogavgjørendekrigermuligværeaveldstefarligsteillusjonenesommenneskenehartroen påpå atat enen kortkort ogog avgjørendeavgjørende krigkrig erer muligmå værevære enen avav dede eldsteeldste ogog farligstefarligste illusjoneneillusjonene somsom menneskenemenneskene hartroen på atpå at enat en korten kort ogkort og avgjørendeog avgjørende krigavgjørende krig erkrig er muligmå være envære en aven av deav de eldstede eldste ogeldste og farligsteog farligste illusjonenefarligste illusjonene somillusjonene som menneskenesom menneskene hartroen på at enpå at en kortat en kort ogen kort og avgjørendekort og avgjørende krigog avgjørende krig eravgjørende krig er muligmå være en avvære en av deen av de eldsteav de eldste ogde eldste og farligsteeldste og farligste illusjoneneog farligste illusjonene somfarligste illusjonene som menneskeneillusjonene som menneskene hartroen på at en kortpå at en kort ogat en kort og avgjørendeen kort og avgjørende krigkort og avgjørende krig erog avgjørende krig er muligmå være en av devære en av de eldsteen av de eldste ogav de eldste og farligstede eldste og farligste illusjoneneeldste og farligste illusjonene somog farligste illusjonene som menneskenefarligste illusjonene som menneskene har

Ved å tro for godt om menneskene, mister man illusjonene om dem, ved å tro for dårlig - illusjonene om seg selv. -Ellen Margrete Nielsen
ved-å-tro-for-godt-om-menneskene-mister-man-illusjonene-om-dem-ved-å-tro-for-dårlig-illusjonene-om-seg-selv
Politikk hevdes å være verdens nest eldste yrke. Jeg er etter hvert blitt klar over at det ligner svært mye på det eldste. -Politikk
politikk-hevdes-å-være-verdens-nest-eldste-yrke-jeg-er-etter-hvert-blitt-klar-over-at-det-ligner-svært-mye-på-det-eldste
Mist ikke troen på menneskene! Tenk på hvor mange som ikke har vært kultne mot deg. -Menneske
mist-ikke-troen-på-menneskene-tenk-på-hvor-mange-som-ikke-har-vært-kultne-mot-deg
Kort er krig forkledd som sport. -Spill
kort-er-krig-forkledd-som-sport
Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt. -Fotball
nå-er-det-helt-avgjørende-hvem-som-har-den-beste-psyken-ja-og-selvsagt-den-beste-keeperen-for-ikke-å-snakke-om-beste-skytterne-ja-da-skulle-vel
Å være over sytti er som å være med i en krig. Alle vennene dine dør rundt deg, og for oss overlevende er det omtrent som å stå igjen på en slagmark. -Muriel Spark
Å-være-over-sytti-er-som-å-være-med-i-krig-alle-vennene-dine-dør-rundt-deg-og-for-oss-overlevende-er-det-omtrent-som-å-stå-igjen-på