Tro aldri at du kan skjule det skammelige du har gjort, for selv om du skjuler det for andre, vil ditt eget hjerte vite det.


tro-aldri-at-du-kan-skjule-det-skammelige-du-har-gjort-for-selv-om-du-skjuler-det-for-andre-vil-ditt-eget-hjerte-vite-det
skamtroaldriatdukanskjuledetskammeligehargjortforselvomskjulerandrevildittegethjertevitedettro aldrialdri atat dudu kankan skjuleskjule detdet skammeligeskammelige dudu harhar gjortselv omom dudu skjulerskjuler detdet forvil dittditt egeteget hjertehjerte vitevite dettro aldri ataldri at duat du kandu kan skjulekan skjule detskjule det skammeligedet skammelige duskammelige du hardu har gjortfor selv omselv om duom du skjulerdu skjuler detskjuler det fordet for andrevil ditt egetditt eget hjerteeget hjerte vitehjerte vite dettro aldri at dualdri at du kanat du kan skjuledu kan skjule detkan skjule det skammeligeskjule det skammelige dudet skammelige du harskammelige du har gjortfor selv om duselv om du skjulerom du skjuler detdu skjuler det forskjuler det for andrevil ditt eget hjerteditt eget hjerte viteeget hjerte vite dettro aldri at du kanaldri at du kan skjuleat du kan skjule detdu kan skjule det skammeligekan skjule det skammelige duskjule det skammelige du hardet skammelige du har gjortfor selv om du skjulerselv om du skjuler detom du skjuler det fordu skjuler det for andrevil ditt eget hjerte viteditt eget hjerte vite det

Vil du forstå de andre, se inn i ditt eget hjerte. Vil du forstå deg selv, se hvordan andre steller seg. -Friedrich von Schiller
vil-du-forstå-andre-se-inn-i-ditt-eget-hjerte-vil-du-forstå-deg-selv-se-hvordan-andre-steller-seg
Å ta ansvaret for sitt eget liv er å slutte å skylde på andre. Det er å gi seg selv ros, klapp og klem når du har gjort det bra, i stedet for å søke bekreftelse hos andre. -Anne Grete Preus
Å-ta-ansvaret-for-sitt-eget-liv-er-å-slutte-å-skylde-på-andre-det-er-å-gi-seg-selv-ros-klapp-og-klem-når-du-har-gjort-det-bra-i-stedet-for-å
Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller vite, men ikke et eneste menneske kan læres opp til å føle ... det øyeblikket du føler, er du ingen-andre-enn-deg-selv. -Følelse
nesten-hvem-som-helst-kan-lære-å-tenke-eller-tro-eller-vite-men-ikke-et-eneste-menneske-kan-læres-opp-til-å-føle-det-øyeblikket-du-føler-er
Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i
Det hender at vi plutselig får vite hva vi engang har betydd for andre, men sjelden får vi vite det i tide. -Aksel Sandemose
det-hender-at-vi-plutselig-får-vite-hva-vi-engang-har-betydd-for-andre-men-sjelden-får-vi-vite-det-i-tide
Å tro på seg selv, å tro at det som innerst inne er sant for deg, også er sant for alle andre mennesker - det er geni. -Selvtillit
Å-tro-på-seg-selv-å-tro-at-det-som-innerst-inne-er-sant-for-deg-også-er-sant-for-alle-andre-mennesker-det-er-geni