Trening gir meg mestringsfølelse og selvtillit. Det er idiotisk at det er noe som funker så bra som å trene.


trening-gir-meg-mestringsfølelse-og-selvtillit-det-er-idiotisk-at-det-er-noe-som-funker-så-bra-som-å-trene
trening og mosjontreninggirmegmestringsfølelseogselvtillitdeteridiotiskatdetnoesomfunkerbratrenetrening girgir megmeg mestringsfølelsemestringsfølelse ogog selvtillitdet erer idiotiskidiotisk atat detdet erer noenoe somsom funkerfunker såså brabra somsom åå trenetrening gir meggir meg mestringsfølelsemeg mestringsfølelse ogmestringsfølelse og selvtillitdet er idiotisker idiotisk atidiotisk at detat det erdet er noeer noe somnoe som funkersom funker såfunker så braså bra sombra som åsom å trenetrening gir meg mestringsfølelsegir meg mestringsfølelse ogmeg mestringsfølelse og selvtillitdet er idiotisk ater idiotisk at detidiotisk at det erat det er noedet er noe somer noe som funkernoe som funker såsom funker så brafunker så bra somså bra som åbra som å trenetrening gir meg mestringsfølelse oggir meg mestringsfølelse og selvtillitdet er idiotisk at deter idiotisk at det eridiotisk at det er noeat det er noe somdet er noe som funkerer noe som funker sånoe som funker så brasom funker så bra somfunker så bra som åså bra som å trene

Jeg har lenge hatt lyst til å trene. Ikke regelmessig, fri og bevare meg, nei, jeg ønsker innerst inne å trene én gang for alle. Ferdig med det. -Trening og mosjon
jeg-har-lenge-hatt-lyst-til-å-trene-ikke-regelmessig-fri-og-bevare-meg-nei-jeg-ønsker-innerst-inne-å-trene-én-gang-for-alle-ferdig-med-det
Det er så godt å være nær deg. Du gir meg noe, noe å kjenne på, noe å tro på, noe å leve på, noe å undre på, noe å lengte etter. -Ragnhild Bakke Waale
det-er-så-godt-å-være-nær-deg-du-gir-meg-noe-noe-å-kjenne-på-noe-å-tro-på-noe-å-leve-på-noe-å-undre-på-noe-å-lengte-etter
Det er det som er så fantastisk med vennlighet: Du føler deg bra. Uansett om det er du som gir den eller du som får den. -Vennlighet
det-er-det-som-er-så-fantastisk-med-vennlighet-du-føler-deg-bra-uansett-om-det-er-du-som-gir-den-eller-du-som-får-den
Se kor lita ho ligg der se kor ho smile Ho fann veien te livet nu ska ho kvile Ho har det bra, vi gir ho alt det som ho treng Og legg ho mjuk og mett i verdens minste seng -Halvdan Sivertsen
se-kor-lita-ho-ligg-der-se-kor-ho-smile-ho-fann-veien-te-livet-nu-ska-ho-kvile-ho-har-det-bra-vi-gir-ho-alt-det-som-ho-treng-og-legg-ho-mjuk-og-mett-i
Når jeg står på scenen, vet jeg ikke hva som skjer. Det føles bra, det er det tryggeste stedet i verden for meg. -Scene
når-jeg-står-på-scenen-vet-jeg-ikke-hva-som-skjer-det-føles-bra-det-er-det-tryggeste-stedet-i-verden-for-meg
De fleste mener at jeg ser ut som meg selv! Ser du ut som en annen, enn deg selv? Det er ikke bra! -Utseende
de-fleste-mener-at-jeg-ut-som-meg-selv-ser-du-ut-som-annen-enn-deg-selv-det-er-ikke-bra