Trøstens engel kan gi deg en himmelsk berøring. Trøstens engel kan.


trøstens-engel-kan-gi-deg-himmelsk-berøring-trøstens-engel-kan
ragnhild bakke waaletrøstensengelkangideghimmelskberøringkantrøstens engelengel kankan gigi degdeg enen himmelskhimmelsk berøringtrøstens engelengel kantrøstens engel kanengel kan gikan gi deggi deg endeg en himmelsken himmelsk berøringtrøstens engel kantrøstens engel kan giengel kan gi degkan gi deg engi deg en himmelskdeg en himmelsk berøringtrøstens engel kan gi degengel kan gi deg enkan gi deg en himmelskgi deg en himmelsk berøring

Ikke alle som blir opplyst av en engel, erkjenner at de blir opplyst av en engel. -Engel
ikke-alle-som-blir-opplyst-av-engel-erkjenner-at-blir-opplyst-av-engel
Jeg har alt fortalt det til en engel i himmelen, men nå må jeg også si det til en engel på jorden. -Engel
jeg-har-alt-fortalt-det-til-engel-i-himmelen-men-nå-må-jeg-også-det-til-engel-på-jorden
Hvis man skulle finne ordet engel i en ordbok, så skulle det være bilde av deg og en lydfil med din stemme ved siden av. -Adil Khan
hvis-man-skulle-finne-ordet-engel-i-ordbok-så-skulle-det-være-bilde-av-deg-og-lydfil-med-din-stemme-ved-siden-av
Å være engel er typisk kvinnearbeid. -Ukjent
Å-være-engel-er-typisk-kvinnearbeid
En baby er en engel, hvis vinger krymper i takt med at bena vokser. -Baby
en-baby-er-engel-hvis-vinger-krymper-i-takt-med-at-bena-vokser