Tonen kjem smygande, mjuk og var, aukar i kraft og fær døyvde svar langt borte frå andre grender.


tonen-kjem-smygande-mjuk-og-var-aukar-i-kraft-og-fær-døyvde-svar-langt-borte-frå-andre-grender
jakob sandetonenkjemsmygandemjukogvaraukarkraftfærdøyvdesvarlangtbortefråandregrendertonen kjemkjem smygandemjuk ogog varaukar ii kraftkraft ogog færfær døyvdedøyvde svarsvar langtlangt borteborte fråandre grendertonen kjem smygandemjuk og varaukar i krafti kraft ogkraft og færog fær døyvdefær døyvde svardøyvde svar langtsvar langt bortelangt borte fråborte frå andrefrå andre grenderaukar i kraft ogi kraft og færkraft og fær døyvdeog fær døyvde svarfær døyvde svar langtdøyvde svar langt bortesvar langt borte frålangt borte frå andreborte frå andre grenderaukar i kraft og færi kraft og fær døyvdekraft og fær døyvde svarog fær døyvde svar langtfær døyvde svar langt bortedøyvde svar langt borte fråsvar langt borte frå andrelangt borte frå andre grender

Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Selg dine dårlige bønner langt borte. -Kjøp og salg
selg-dine-dårlige-bønner-langt-borte
Når du blir var det vonde hjå menneska, so kjem det av at du blikar mot dei ut frå det vonde i deg sjølv. -Kristoffer Uppdal
når-du-blir-var-det-vonde-hjå-menneska-so-kjem-det-av-at-du-blikar-mot-dei-ut-frå-det-vonde-i-deg-sjølv
En hund ved din side er bedre enn en venn langt borte. -Hund
en-hund-ved-din-side-er-bedre-enn-venn-langt-borte