To tunger har mitt hjerte. To viljer har mitt sinn. Jeg elsker deg bestandig, og jeg blir aldri din.


to-tunger-har-mitt-hjerte-to-viljer-har-mitt-sinn-jeg-elsker-deg-bestandig-og-jeg-blir-aldri-din
inger hageruptotungerharmitthjerteviljersinnjegelskerdegbestandigogjegbliraldridintunger harhar mittmitt hjerteviljer harhar mittmitt sinnjeg elskerelsker degdeg bestandigog jegjeg blirblir aldrialdri dintunger har mitthar mitt hjerteviljer har mitthar mitt sinnjeg elsker degelsker deg bestandigog jeg blirjeg blir aldriblir aldri dintunger har mitt hjerteviljer har mitt sinnjeg elsker deg bestandigog jeg blir aldrijeg blir aldri dinog jeg blir aldri din

Pappa, jeg vet at du har elsket meg så lenge du har levd, men jeg har elsket deg hele mitt liv. -Ukjent
pappa-jeg-vet-at-du-har-elsket-meg-så-lenge-du-har-levd-men-jeg-har-elsket-deg-hele-mitt-liv
Jeg har truffet mange nakne kvinner i mitt liv, men aldri noen som har kunnet spinne. -Fredrik Stabel
jeg-har-truffet-mange-nakne-kvinner-i-mitt-liv-men-aldri-noen-som-har-kunnet-spinne
Hvor jeg enn går, samme hva jeg enn ser, vender mitt hjerte lykkelig tilbake til deg, det trekker fortsatt mot min bror. -Oliver Goldsmith
hvor-jeg-enn-går-samme-hva-jeg-enn-vender-mitt-hjerte-lykkelig-tilbake-til-deg-det-trekker-fortsatt-mot-min-bror
Jeg gjør bestandig og min plikt, - men alltid innom mitt distrikt. -Henrik Ibsen
jeg-gjør-bestandig-og-min-plikt-men-alltid-innom-mitt-distrikt