To sjeler bor det i mitt eget bryst, og de er skilt til mine dagers ende.


to-sjeler-bor-det-i-mitt-eget-bryst-og-er-skilt-til-mine-dagers-ende
sinn og sjeltosjelerbordetmittegetbrystogerskilttilminedagersendesjeler bordet ii mittmitt egeteget brystog dede erer skiltskilt tiltil minemine dagersdagers endesjeler bor detbor det idet i mitti mitt egetmitt eget brystog de erde er skilter skilt tilskilt til minetil mine dagersmine dagers endesjeler bor det ibor det i mittdet i mitt egeti mitt eget brystog de er skiltde er skilt tiler skilt til mineskilt til mine dagerstil mine dagers endesjeler bor det i mittbor det i mitt egetdet i mitt eget brystog de er skilt tilde er skilt til mineer skilt til mine dagersskilt til mine dagers ende

Å leve lykkelig til sine dagers ende kan man bare gjøre fra dag til dag. -Lykke
Å-leve-lykkelig-til-sine-dagers-ende-kan-man-bare-gjøre-fra-dag-til-dag
Dere kan huse kroppene deres, men ikke deres sjeler. For deres sjeler bor i morgendagens hus, og det kan dere ikke besøke, ikke engang i deres drømmer. -Kahlil Gibran
dere-kan-huse-kroppene-deres-men-ikke-deres-sjeler-for-deres-sjeler-bor-i-morgendagens-hus-og-det-kan-dere-ikke-besøke-ikke-engang-i-deres-drømmer
Onde normer råder over verden; med deres makt er ringe ifall de ikke finner hjelpere i vårt eget bryst. -Henrik Ibsen
onde-normer-råder-over-verden-med-deres-makt-er-ringe-ifall-ikke-finner-hjelpere-i-vårt-eget-bryst
Dog stundom enn, som nu i denne time, en lønnlig lengsel ulmer i mitt bryst. -Henrik Ibsen
dog-stundom-enn-som-nu-i-denne-time-lønnlig-lengsel-ulmer-i-mitt-bryst