To enderim har drevet det 20. århundre fremover og gjort livet i Norge bedre: teknologi og demokrati.


to-enderim-har-drevet-det-20-århundre-fremover-og-gjort-livet-i-norge-bedre-teknologi-og-demokrati
anne grete preustoenderimhardrevetdet20århundrefremoveroggjortlivetnorgebedreteknologidemokratienderim harhar drevetdrevet detdet 20århundre fremoverfremover ogog gjortgjort livetlivet ii norgenorge bedreteknologi ogog demokratienderim har drevethar drevet detdrevet det 20århundre fremover ogfremover og gjortog gjort livetgjort livet ilivet i norgei norge bedreteknologi og demokratienderim har drevet dethar drevet det 20århundre fremover og gjortfremover og gjort livetog gjort livet igjort livet i norgelivet i norge bedreenderim har drevet det 20århundre fremover og gjort livetfremover og gjort livet iog gjort livet i norgegjort livet i norge bedre

Vi lever i et samfunn uhyre avhengig av vitenskap og teknologi, hvor nesten ingen vet noe om vitenskap og teknologi. -Vitenskap
vi-lever-i-et-samfunn-uhyre-avhengig-av-vitenskap-og-teknologi-hvor-nesten-ingen-vet-noe-om-vitenskap-og-teknologi
Det er bedre å angre det man har gjort, enn å angre det som aldri ble gjort. -Nils Bredesen
det-er-bedre-å-angre-det-man-har-gjort-enn-å-angre-det-som-aldri-ble-gjort
Et kyss er udødelig! Det går fra munn til munn, fra århundre til århundre, fra slekt til slekt. -Guy de Maupassant
et-kyss-er-udødelig-det-går-fra-munn-til-munn-fra-århundre-til-århundre-fra-slekt-til-slekt
Jeg synes ikke Norge er interessant nok. Nordmenn har en lei tendens til å tro at verden er Norge. -Åsne Seierstad
jeg-synes-ikke-norge-er-interessant-nok-nordmenn-har-lei-tendens-til-å-tro-at-verden-er-norge
Nesten alle politikere som har drevet det til noe, har et eller annet sted et skjelett i skapet. Det gjelder å forhindre at knoklene skrangler. -Politiker
nesten-alle-politikere-som-har-drevet-det-til-noe-har-et-eller-annet-sted-et-skjelett-i-skapet-det-gjelder-å-forhindre-at-knoklene-skrangler