Til vår alles kjære søster, du som er der, du som trøster. Du som alltid passer på at andre ikke går i stå.


til-vår-alles-kjære-søster-du-som-er-der-du-som-trøster-du-som-alltid-passer-på-at-andre-ikke-går-i-stå
søstertilvåralleskjæresøsterdusomerdertrøsterdualltidpasseratandreikkegårståtil vårvår allesalles kjærekjære søsterdu somsom erer derdu somsom trøsterdu somsom alltidalltid passerpasser påpå atandre ikkeikke gårgår ii ståtil vår allesvår alles kjærealles kjære søsterdu som ersom er derdu som trøsterdu som alltidsom alltid passeralltid passer påpasser på atpå at andreat andre ikkeandre ikke gårikke går igår i ståtil vår alles kjærevår alles kjære søsterdu som er derdu som alltid passersom alltid passer påalltid passer på atpasser på at andrepå at andre ikkeat andre ikke gårandre ikke går iikke går i ståtil vår alles kjære søsterdu som alltid passer påsom alltid passer på atalltid passer på at andrepasser på at andre ikkepå at andre ikke gårat andre ikke går iandre ikke går i stå

Akkurat her eller der, jeg vet ikke helt hvor det er, der finnes et skinnende nytt maleri som kanskje jeg passer i. -Være seg selv
akkurat-her-eller-der-jeg-vet-ikke-helt-hvor-det-er-der-finnes-et-skinnende-nytt-maleri-som-kanskje-jeg-passer-i
Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem. -Selma Lagerlöf
det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med
Min lærer, min venn, min instruktør på mange forskjellige områder - min søster, min egen kjære søster. -Mark Stephens
min-lærer-min-venn-min-instruktør-på-mange-forskjellige-områder-min-søster-min-egen-kjære-søster
Vi ønsker ikke å være som lederne under den franske revolusjonen, som sa: Der går mitt folk. Jeg må finne ut hvor de går hen, så jeg kan lede dem. -Politikk
vi-ønsker-ikke-å-være-som-lederne-under-den-franske-revolusjonen-som-sa-der-går-mitt-folk-jeg-må-finne-ut-hvor-går-hen-så-jeg-kan-lede-dem
Den som graver etter skatter i sitt indre, finner i hvert fall til slutt et hull som ikke var der fra før. -Kjenne seg selv
den-som-graver-etter-skatter-i-sitt-indre-finner-i-hvert-fall-til-slutt-et-hull-som-ikke-var-der-fra-før
Hva utretter de vel, disse travle hastverkere? Går det dem ikke som det gikk hin kone som i befippelsen over at der var ild løs i huset, reddet ildtangen? Hva mer redder de vel ut av livets store ildebrann? -Ukjent
hva-utretter-vel-disse-travle-hastverkere-går-det-dem-ikke-som-det-gikk-hin-kone-som-i-befippelsen-over-at-der-var-ild-løs-i-huset-reddet-ildtangen