Tidenes største oppdagelse er at en person kan forandre sin fremtid bare ved å endre sin holdning.


tidenes-største-oppdagelse-er-at-person-kan-forandre-fremtid-bare-ved-å-endre-holdning
oprah winfreytidenesstørsteoppdagelseeratpersonkanforandrefremtidbarevedendreholdningtidenes størstestørste oppdagelseoppdagelse erer atat enen personperson kankan forandreforandre sinsin fremtidfremtid barebare vedved åå endreendre sinsin holdningtidenes største oppdagelsestørste oppdagelse eroppdagelse er ater at enat en personen person kanperson kan forandrekan forandre sinforandre sin fremtidsin fremtid barefremtid bare vedbare ved åved å endreå endre sinendre sin holdningtidenes største oppdagelse erstørste oppdagelse er atoppdagelse er at ener at en personat en person kanen person kan forandreperson kan forandre sinkan forandre sin fremtidforandre sin fremtid baresin fremtid bare vedfremtid bare ved åbare ved å endreved å endre sinå endre sin holdningtidenes største oppdagelse er atstørste oppdagelse er at enoppdagelse er at en personer at en person kanat en person kan forandreen person kan forandre sinperson kan forandre sin fremtidkan forandre sin fremtid bareforandre sin fremtid bare vedsin fremtid bare ved åfremtid bare ved å endrebare ved å endre sinved å endre sin holdning

Den største vanskelighet ved å fri, er å hitte på hvorledes man skal begynne sin tale. -Ludvig Holberg
den-største-vanskelighet-ved-å-fri-er-å-hitte-på-hvorledes-man-skal-begynne-tale
Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse. -Leonardo da Vinci
den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse
En intelligent person som er stolt over sin intelligens, ligner en fange som er stolt over sin store celle. -Simone Weil
en-intelligent-person-som-er-stolt-over-intelligens-ligner-fange-som-er-stolt-over-store-celle
Stillhet kan være noe av det mest støyende du kan arbeide med, fordi den i sin ro, eller i sin uro, er veldig provoserende. -Stillhet
stillhet-kan-være-noe-av-det-mest-støyende-du-kan-arbeide-med-fordi-den-i-ro-eller-i-uro-er-veldig-provoserende