Tida har sin egen kode lagra i vårt glemsomme hode.


tida-har-egen-kode-lagra-i-vårt-glemsomme-hode
tidtidaharegenkodelagravårtglemsommehodetida harhar sinsin egenegen kodekode lagralagra ii vårtvårt glemsommeglemsomme hodetida har sinhar sin egensin egen kodeegen kode lagrakode lagra ilagra i vårti vårt glemsommevårt glemsomme hodetida har sin egenhar sin egen kodesin egen kode lagraegen kode lagra ikode lagra i vårtlagra i vårt glemsommei vårt glemsomme hodetida har sin egen kodehar sin egen kode lagrasin egen kode lagra iegen kode lagra i vårtkode lagra i vårt glemsommelagra i vårt glemsomme hode

Et dyr uten hode kan ikke gå, elven har sin kilde og talen har en som bærer den fram. -Tale
et-dyr-uten-hode-kan-ikke-gå-elven-har-kilde-og-talen-har-som-bærer-den-fram
Jeg har levd lenge nok til å vite at kjærlighetens aften har sin egen skjønnhet og stråleprakt. -Kjærlighet - tid
jeg-har-levd-lenge-nok-til-å-vite-at-kjærlighetens-aften-har-egen-skjønnhet-og-stråleprakt
Kunsten er å dyrke sin egen hage, selv om naboen har bedre jord. -Margot Sandsmark
kunsten-er-å-dyrke-egen-hage-selv-om-naboen-har-bedre-jord
Mange nordmenn har et hetere seksuelt forhold til engelsk fotball enn de har til sin egen kone. -Norge og nordmenn
mange-nordmenn-har-et-hetere-seksuelt-forhold-til-engelsk-fotball-enn-har-til-egen-kone
Det daglige, ufullkomne liv har sin egen skjønnhet. Tørkestativ i stua for eksempel. Nydelig! -De små ting
det-daglige-ufullkomne-liv-har-egen-skjønnhet-tørkestativ-i-stua-for-eksempel-nydelig
Den vanskeligste lekse å lære: at folk bare har sin egen form for kjærlighet å gi, ikke vår. -Mignon McLaughlin
den-vanskeligste-lekse-å-lære-at-folk-bare-har-egen-form-for-kjærlighet-å-gi-ikke-vår