Telefonen er en fin måte å snakke med folk på uten å måtte by dem på en drink.


telefonen-er-måte-å-snakke-med-folk-på-uten-å-måtte-by-dem-på-drink
telefontelefonenermåtesnakkemedfolkutenmåttebydemdrinktelefonen erer enfin måtemåte åå snakkesnakke medmed folkfolk påpå utenuten åå måttemåtte byby demdem påen drinktelefonen er ener en finen fin måtefin måte åmåte å snakkeå snakke medsnakke med folkmed folk påfolk på utenpå uten åuten å måtteå måtte bymåtte by demby dem pådem på enpå en drinktelefonen er en finer en fin måteen fin måte åfin måte å snakkemåte å snakke medå snakke med folksnakke med folk påmed folk på utenfolk på uten åpå uten å måtteuten å måtte byå måtte by demmåtte by dem påby dem på endem på en drinktelefonen er en fin måteer en fin måte åen fin måte å snakkefin måte å snakke medmåte å snakke med folkå snakke med folk påsnakke med folk på utenmed folk på uten åfolk på uten å måttepå uten å måtte byuten å måtte by demå måtte by dem påmåtte by dem på enby dem på en drink

Jeg liker ikke å snakke stygt om folk bak ryggen på dem, men jeg tror han er advokat. -Samuel Johnson
jeg-liker-ikke-å-snakke-stygt-om-folk-bak-ryggen-på-dem-men-jeg-tror-han-er-advokat
Hvis hunder kunne snakke, ville vi antakelig ha de samme vanskeligheter med dem som med mennesker. -Hund
hvis-hunder-kunne-snakke-ville-vi-antakelig-samme-vanskeligheter-med-dem-som-med-mennesker
De oppfant klemmer så folk kan vite at du er glad i dem uten at du må si det. -Bil Keane
de-oppfant-klemmer-så-folk-kan-vite-at-du-er-glad-i-dem-uten-at-du-må-det
Nestekjærlighet er en fin måte å minne Gud på at hvis vi kan gjøre det, så kan Han også. -Nestekjærlighet
nestekjærlighet-er-måte-å-minne-gud-på-at-hvis-vi-kan-gjøre-det-så-kan-han-også
Folk begynner å snakke om meg uten at jeg skal merke det. Det gjør meg litt usikker. Det føles nesten som om noen tar oksygenet fra meg. -Kjendis
folk-begynner-å-snakke-om-meg-uten-at-jeg-skal-merke-det-det-gjør-meg-litt-usikker-det-føles-nesten-som-om-noen-tar-oksygenet-fra-meg