Tanken på selvmord er en stor trøst: med den kan man komme seg velberget gjennom mang en tung natt.


tanken-på-selvmord-er-stor-trøst-med-den-kan-man-komme-seg-velberget-gjennom-mang-tung-natt
selvmordtankenselvmorderstortrøstmeddenkanmankommesegvelbergetgjennommangtungnatttanken påpå selvmordselvmord erer enen stormed denden kankan manman kommekomme segseg velbergetvelberget gjennomgjennom mangmang enen tungtung natttanken på selvmordpå selvmord erselvmord er ener en storen stor trøstmed den kanden kan mankan man kommeman komme segkomme seg velbergetseg velberget gjennomvelberget gjennom manggjennom mang enmang en tungen tung natttanken på selvmord erpå selvmord er enselvmord er en storer en stor trøstmed den kan manden kan man kommekan man komme segman komme seg velbergetkomme seg velberget gjennomseg velberget gjennom mangvelberget gjennom mang engjennom mang en tungmang en tung natttanken på selvmord er enpå selvmord er en storselvmord er en stor trøstmed den kan man kommeden kan man komme segkan man komme seg velbergetman komme seg velberget gjennomkomme seg velberget gjennom mangseg velberget gjennom mang envelberget gjennom mang en tunggjennom mang en tung natt

Alt avhenger av tanken. Tanken er alle tings begynnelse. Med tanken kan man herske. -Leo Tolstoj
alt-avhenger-av-tanken-tanken-er-alle-tings-begynnelse-med-tanken-kan-man-herske
Mang en mann som forelsker seg i et smilehull, gjør den feilen å gifte seg med hele jenta. -Smil
mang-mann-som-forelsker-seg-i-et-smilehull-gjør-den-feilen-å-gifte-seg-med-hele-jenta
Gjennom selvmord sier mennesket til Gud: Du kan ikke gi meg sparken - jeg slutter! -Selvmord
gjennom-selvmord-sier-mennesket-til-gud-du-kan-ikke-gi-meg-sparken-jeg-slutter
Hu snakker med andre ord nå, hu har nye måter å komme seg fra stor bokstav til punktum på. -Frida Ånnevik
hu-snakker-med-andre-ord-nå-hu-har-nye-måter-å-komme-seg-fra-stor-bokstav-til-punktum-på
Man kan komme til verdens ende på en løgn - men man kan ikke komme tilbake igjen. -Løgn
man-kan-komme-til-verdens-ende-på-løgn-men-man-kan-ikke-komme-tilbake-igjen
Dårlige musikere gjør den nytten at man gjennom dem kan høre og fornemme hvilken kostelig og skjønn kunst musikken er, for hvitt oppfatter man best når man sammenlikner det med sort. -Musiker
dårlige-musikere-gjør-den-nytten-at-man-gjennom-dem-kan-høre-og-fornemme-hvilken-kostelig-og-skjønn-kunst-musikken-er-for-hvitt-oppfatter-man-best