Tall kan aldri bli morsomme, min pike, når de ikke vedrører ens egen formue. Men det vet Gud at de ofte ikke er morsomme da heller.


tall-kan-aldri-bli-morsomme-min-pike-når-ikke-vedrører-ens-egen-formue-men-det-vet-gud-at-ofte-ikke-er-morsomme-da-heller
bjørnstjerne bjørnsontallkanaldriblimorsommeminpikenårikkevedrørerensegenformuemendetvetgudatofteermorsommedahellertall kankan aldrialdri blibli morsommemin pikenår dede ikkeikke vedrørervedrører ensens egenegen formuemen detdet vetvet gudgud atat dede ofteofte ikkeikke erer morsommemorsomme dada hellertall kan aldrikan aldri blialdri bli morsommenår de ikkede ikke vedrørerikke vedrører ensvedrører ens egenens egen formuemen det vetdet vet gudvet gud atgud at deat de oftede ofte ikkeofte ikke erikke er morsommeer morsomme damorsomme da hellertall kan aldri blikan aldri bli morsommenår de ikke vedrørerde ikke vedrører ensikke vedrører ens egenvedrører ens egen formuemen det vet guddet vet gud atvet gud at degud at de ofteat de ofte ikkede ofte ikke erofte ikke er morsommeikke er morsomme daer morsomme da hellertall kan aldri bli morsommenår de ikke vedrører ensde ikke vedrører ens egenikke vedrører ens egen formuemen det vet gud atdet vet gud at devet gud at de oftegud at de ofte ikkeat de ofte ikke erde ofte ikke er morsommeofte ikke er morsomme daikke er morsomme da heller

Det var slett ikke meningen å være morsom - men det var nettopp det morsomme ved det! -Storm P
det-var-slett-ikke-meningen-å-være-morsom-men-det-var-nettopp-det-morsomme-ved-det
De toskete har mange morsomme stunder som de kloke ikke forstår seg på ... dette er en slik. -Forståelse
de-toskete-har-mange-morsomme-stunder-som-kloke-ikke-forstår-seg-på-dette-er-slik
Og hva oss mannfolk angår, så - har jo også vi våre feil; men vi er i grunnen ganske morsomme. -Menn
og-hva-oss-mannfolk-angår-så-har-jo-også-vi-våre-feil-men-vi-er-i-grunnen-ganske-morsomme
Når en mann på førti blir forelsket i en pike på tjue, er det ikke hennes ungdom han søker, men sin egen. -Leonore Coffee
når-mann-på-førti-blir-forelsket-i-pike-på-tjue-er-det-ikke-hennes-ungdom-han-søker-men-egen
Penere pike enn lille Tiff har du aldri sett, men hun har heller ikke skjult noenting. -Kvinner og utseende
penere-pike-enn-lille-tiff-har-du-aldri-sett-men-hun-har-heller-ikke-skjult-noenting