Talen er gitt menneskene for at den skal kunne skjule sine tanker.


talen-er-gitt-menneskene-for-at-den-skal-kunne-skjule-sine-tanker
charles-maurice de talleyrandtalenergittmenneskeneforatdenskalkunneskjulesinetankertalen erer gittgitt menneskenemenneskene forat denden skalskal kunnekunne skjuleskjule sinesine tankertalen er gitter gitt menneskenegitt menneskene formenneskene for atfor at denat den skalden skal kunneskal kunne skjulekunne skjule sineskjule sine tankertalen er gitt menneskeneer gitt menneskene forgitt menneskene for atmenneskene for at denfor at den skalat den skal kunneden skal kunne skjuleskal kunne skjule sinekunne skjule sine tankertalen er gitt menneskene forer gitt menneskene for atgitt menneskene for at denmenneskene for at den skalfor at den skal kunneat den skal kunne skjuleden skal kunne skjule sineskal kunne skjule sine tanker

Våre tanker må være like vidløftige som naturen hvis de skal kunne tolke den. -Natur
våre-tanker-må-være-like-vidløftige-som-naturen-hvis-skal-kunne-tolke-den
Naturen har gitt menneskene én tunge, men to ører, for at vi skal høre dobbelt så mye som vi sier. -Lytte
naturen-har-gitt-menneskene-én-tunge-men-to-ører-for-at-vi-skal-høre-dobbelt-så-mye-som-vi-sier
Er det likestilling at alle skal gå i kjeledress og skjule kroppene sine? I dag kan man faktisk få respekt selv uten klær på. -Nakenhet
er-det-likestilling-at-alle-skal-gå-i-kjeledress-og-skjule-kroppene-sine-i-dag-kan-man-faktisk-få-respekt-selv-uten-klær-på
Dere kan gi dem kjærlighet, men ikke deres tanker. For de har sine egne tanker. -Oppdragelse
dere-kan-gi-dem-kjærlighet-men-ikke-deres-tanker-for-har-sine-egne-tanker
Den sikreste måten å skjule sine begrensninger på, er å ikke overskride dem. -Giacomo Leopardi
den-sikreste-måten-å-skjule-sine-begrensninger-på-er-å-ikke-overskride-dem
Naturen har gitt kvinnene brede hofter og stor bak - og derved gitt det til kjenne at hun skal sitte og passe sitt hus. -Kvinner
naturen-har-gitt-kvinnene-brede-hofter-og-stor-bak-og-derved-gitt-det-til-kjenne-at-hun-skal-sitte-og-passe-sitt-hus