Ta vinden som den blåser, regnet som det faller og kvinnen som hun er.


ta-vinden-som-den-blå-regnet-som-det-faller-og-kvinnen-som-hun-er
kvinnertavindensomdenblåserregnetdetfallerogkvinnenhunerta vindenvinden somsom denden blåserregnet somsom detdet fallerfaller ogog kvinnenkvinnen somsom hunhun erta vinden somvinden som densom den blåserregnet som detsom det fallerdet faller ogfaller og kvinnenog kvinnen somkvinnen som hunsom hun erta vinden som denvinden som den blåserregnet som det fallersom det faller ogdet faller og kvinnenfaller og kvinnen somog kvinnen som hunkvinnen som hun erta vinden som den blåserregnet som det faller ogsom det faller og kvinnendet faller og kvinnen somfaller og kvinnen som hunog kvinnen som hun er

Politikere er som siv i vinden. De bøyer seg den veien det blåser. -Politiker
politikere-er-som-siv-i-vinden-de-bøyer-seg-den-veien-det-blå
Da Vårherre delte ut humoren, kom kvinnen for sent som alltid. Derfor ble hun den som ler sist. -Humor
da-vårherre-delte-ut-humoren-kom-kvinnen-for-sent-som-alltid-derfor-ble-hun-den-som-ler-sist
Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
Politikk er en disiplin ennen meteorologien - det er læren om hvordan vinden blåser. -Politikk
politikk-er-disiplin-ennen-meteorologien-det-er-læren-om-hvordan-vinden-blå
Kvinnen er bedre enn sitt rykte: Hun håner bare mannen for hans tårer når det er hun selv som har fått dem til å renne. -Kvinner
kvinnen-er-bedre-enn-sitt-rykte-hun-håner-bare-mannen-for-hans-tårer-når-det-er-hun-selv-som-har-fått-dem-til-å-renne