Tænk tårer! Der er dog noget som hjælper bedre, nemlig å le. Men det å kunne le er en Guds gave man får i alderdommen. Og de som ikke får den, bør dø.


tænk-tårer-der-er-dog-noget-som-hjælper-bedre-nemlig-å-le-men-det-å-kunne-le-er-guds-gave-man-får-i-alderdommen-og-som-ikke-får-den-bør
hulda garborgtænktårerdererdognogetsomhjælperbedrenemliglemendetkunnelegudsgavemanfåralderdommenogikkedenbørtænk tårerder erer dogdog nogetnoget somsom hjælperhjælper bedrenemlig åå lemen detdet åå kunnekunne lele erer enen gudsguds gavegave manman fårfår ii alderdommenog dede somsom ikkeikke fårfår denbør døder er doger dog nogetdog noget somnoget som hjælpersom hjælper bedrenemlig å lemen det ådet å kunneå kunne lekunne le erle er ener en gudsen guds gaveguds gave mangave man fårman får ifår i alderdommenog de somde som ikkesom ikke fårikke får den

Natur, du Guds allerstørste gave til livet! Du gnist som får et urlite hjerte i en liten fugl til å pikke og slå! -Natur
natur-du-guds-allerstørste-gave-til-livet-du-gnist-som-får-et-urlite-hjerte-i-liten-fugl-til-å-pikke-og-slå
Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. -Ingrid Bergman
alder-er-som-å-bestige-et-fjell-man-blir-nok-litt-andpusten-men-får-mye-bedre-utsikt
Får man ikke den man elsker, får man elske den man får. -Elske
får-man-ikke-den-man-elsker-får-man-elske-den-man-får
En kirkegård i regnvær er det tristeste man kan se, fordi regnet får oss til å tenke på tårer. -Thornton Wilder
en-kirkegård-i-regnvær-er-det-tristeste-man-kan-se-fordi-regnet-får-oss-til-å-tenke-på-tårer
Det er bare å kunne alt, så får man ikke nerver! -Nerver
det-er-bare-å-kunne-alt-så-får-man-ikke-nerver