... syng eg samtida, dessutan fortida og framtida, Fordi samtida er heile fortida og heile framtida


syng-eg-samtida-dessutan-fortida-og-framtida-fordi-samtida-er-heile-fortida-og-heile-framtida
fernando pessoasyngegsamtidadessutanfortidaogframtidafordisamtidaerheileframtidasyngsyng egeg samtidadessutan fortidafortida ogog framtidafordi samtidasamtida erer heileheile fortidafortida ogog heileheile framtidasyng egsyng eg samtidadessutan fortida ogfortida og framtidafordi samtida ersamtida er heileer heile fortidaheile fortida ogfortida og heileog heile framtidasyng eg samtidadessutan fortida og framtidafordi samtida er heilesamtida er heile fortidaer heile fortida ogheile fortida og heilefortida og heile framtidafordi samtida er heile fortidasamtida er heile fortida oger heile fortida og heileheile fortida og heile framtida

Kva er eit menneske utan framtida? -Fremtid
kva-er-eit-menneske-utan-framtida
Veien til framtida er full av godsaker. -Maja Söderberg
veien-til-framtida-er-full-av-godsaker
Landet skal for framtida styres av menn og kvinner som står tidlig opp om morran. -Per Olaf Lundteigen
landet-skal-for-framtida-styres-av-menn-og-kvinner-som-står-tidlig-opp-om-morran
Humor e heile vitsen. -Humor
humor-e-heile-vitsen
Framtida den er jo der allerede, så den skal vi bare bruke. -Yngvil Kiran
framtida-den-er-jo-der-allerede-så-den-skal-vi-bare-bruke
Norge utanfor EU er veslefingeren som vil vere heile handa. -Politikk
norge-utanfor-eu-er-veslefingeren-som-vil-vere-heile-handa