Syndigheten er selve kjennetegnet på mennesket.


syndigheten-er-selve-kjennetegnet-på-mennesket
syndsyndighetenerselvekjennetegnetmennesketsyndigheten erer selveselve kjennetegnetkjennetegnet påpå mennesketsyndigheten er selveer selve kjennetegnetselve kjennetegnet påkjennetegnet på mennesketsyndigheten er selve kjennetegneter selve kjennetegnet påselve kjennetegnet på mennesketsyndigheten er selve kjennetegnet påer selve kjennetegnet på mennesket

Kjennetegnet på en virkelig komiker er at folk ler før han har åpnet munnen. -George Jean Nathan
kjennetegnet-på-virkelig-komiker-er-at-folk-ler-før-han-har-åpnet-munnen
Kjennetegnet på en dårlig regjering er at den ustanselig vedtar lover for flere og flere bagateller. -Platon
kjennetegnet-på-dårlig-regjering-er-at-den-ustanselig-vedtar-lover-for-flere-og-flere-bagateller
Det er ikke naturlig for mennesket å ha evig fremgang. Også mennesket trenger flo og ebbe. -Blaise Pascal
det-er-ikke-naturlig-for-mennesket-å-evig-fremgang-også-mennesket-trenger-flo-og-ebbe
Mennesket - det er noe fenomenalt. Så stolt det lyder: «Mennesket!» En skal akte mennesket! Ikke ynke det ... ikke nedverdige det ved medynk ... nei akte og høyakte det! -Menneske
mennesket-det-er-noe-fenomenalt-så-stolt-det-lyder-mennesket-en-skal-akte-mennesket-ikke-ynke-det-ikke-nedverdige-det-ved-medynk-nei-akte
Man kan med rette si at hvis Gud skapte mennesket i sitt bilde, så har mennesket siden gjort gjengjeld. -Menneske
man-kan-med-rette-at-hvis-gud-skapte-mennesket-i-sitt-bilde-så-har-mennesket-siden-gjort-gjengjeld
Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv. -Menneskenaturen
jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse