Sumatra, sumatra: Vi har ambisjoner!


sumatra-sumatra-vi-har-ambisjoner
karsten johannessensumatrasumatraviharambisjonervi harhar ambisjonervi har ambisjoner

Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Jeg regner meg til de enkle personer som i stedet for høyere ambisjoner har spesialisert meg på lavt nivå med litt sans for ting som er særlig små. -Heljar Mjøen
jeg-regner-meg-til-enkle-personer-som-i-stedet-for-høyere-ambisjoner-har-spesialisert-meg-på-lavt-nivå-med-litt-sans-for-ting-som-er-særlig-små
Ambisjoner! En mektig kilde til godt og vondt! -Edward Young
ambisjoner-en-mektig-kilde-til-godt-og-vondt
Kvinner som ønsker å bli likestilt med menn, mangler ambisjoner. -Timothy Leary
kvinner-som-ønsker-å-bli-likestilt-med-menn-mangler-ambisjoner
En vakker kvinne med intellektuelle ambisjoner vil ikke få det lett med å bli saklig påskjønnet for disse. -Kvinner og utseende
en-vakker-kvinne-med-intellektuelle-ambisjoner-vil-ikke-få-det-lett-med-å-bli-saklig-påskjønnet-for-disse