Sumatra, sumatra: Vi har ambisjoner!


sumatra-sumatra-vi-har-ambisjoner
karsten johannessensumatrasumatraviharambisjonervi harhar ambisjonervi har ambisjoner

Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til.Ambisjoner og kjærlighet er store dåders vinger.Jeg regner meg til de enkle personer som i stedet for høyere ambisjoner har spesialisert meg på lavt nivå med litt sans for ting som er særlig små.Ambisjoner! En mektig kilde til godt og vondt!Kvinner som ønsker å bli likestilt med menn, mangler ambisjoner.En vakker kvinne med intellektuelle ambisjoner vil ikke få det lett med å bli saklig påskjønnet for disse.