Suksess er som en fjert. Det er bare ens egen som lukter godt.


suksess-er-som-fjert-det-er-bare-ens-egen-som-lukter-godt
ukjentsuksessersomfjertdetbareensegenluktergodtsuksess erer somsom enen fjertdet erer barebare ensens egenegen somsom lukterlukter godtsuksess er somer som ensom en fjertdet er bareer bare ensbare ens egenens egen somegen som luktersom lukter godtsuksess er som ener som en fjertdet er bare enser bare ens egenbare ens egen somens egen som lukteregen som lukter godtsuksess er som en fjertdet er bare ens egener bare ens egen sombare ens egen som lukterens egen som lukter godt

Det vanskeligste når en har hatt suksess, er å finne noen som gleder seg på ens vegne. -Suksess
det-vanskeligste-når-har-hatt-suksess-er-å-finne-noen-som-gleder-seg-på-ens-vegne
Det finnes bare én suksess ... å kunne leve livet ditt på din egen måte. -Suksess
det-finnes-bare-én-suksess-å-kunne-leve-livet-ditt-på-din-egen-måte
Å få det som fyller ens tid til også å fylle ens liv, er livskunst. -Livskunst
Å-få-det-som-fyller-ens-tid-til-også-å-fylle-ens-liv-er-livskunst
De fleste av oss kan huske en tid da en bursdag - spesielt hvis det var ens egen - lyste opp verden som om en annen sol var steget. -Robert Wilson Lynd
de-fleste-av-oss-kan-huske-tid-da-bursdag-spesielt-hvis-det-var-ens-egen-lyste-opp-verden-som-om-annen-sol-var-steget
Nå er det jul, og det lukter godt av granbar og drømmer og tro. -Jul
nå-er-det-jul-og-det-lukter-godt-av-granbar-og-drømmer-og-tro