Styrkens svakhet er at den bare tror på styrken.


styrkens-svakhet-er-at-den-bare-tror-på-styrken
paul valérystyrkenssvakheteratdenbaretrorstyrkenstyrkens svakhetsvakhet erer atat denden barebare trorpå styrkenstyrkens svakhet ersvakhet er ater at denat den bareden bare trorbare tror påtror på styrkenstyrkens svakhet er atsvakhet er at dener at den bareat den bare trorden bare tror påbare tror på styrkenstyrkens svakhet er at densvakhet er at den bareer at den bare trorat den bare tror påden bare tror på styrken

Styrken - den virkelige styrke - har i si hand en stav som heter svakhet. -Styrke
styrken-den-virkelige-styrke-har-i-hand-stav-som-heter-svakhet
Den virkelige definisjonen av «girl power» er å ha styrken til å være sårbar og stole på andre. -Girl power
den-virkelige-definisjonen-av-girl-power-er-å-styrken-til-å-være-sårbar-og-stole-på-andre
Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. -Idé
ingen-armé-kan-motstå-styrken-av-idé-som-kommer-når-tiden-er-moden-for-den
Usvikelig optimisme mangedobler styrken. -Colin Powell
usvikelig-optimisme-mangedobler-styrken
Anstendige mennesker viser ofte litt feighet, litt svakhet. Bare skurker er overbevist om suksess. Og derfor har de suksess. -Suksess
anstendige-mennesker-viser-ofte-litt-feighet-litt-svakhet-bare-skurker-er-overbevist-om-suksess-og-derfor-har-suksess