Stress er en basill som overføres fra usikre ledere til deres medarbeidere.


stress-er-basill-som-overføres-fra-usikre-ledere-til-deres-medarbeidere
stressstresserbasillsomoverføresfrausikrelederetilderesmedarbeiderestress erer enen basillbasill somsom overføresoverføres frafra usikreusikre ledereledere tiltil deresderes medarbeiderestress er ener en basillen basill sombasill som overføressom overføres fraoverføres fra usikrefra usikre ledereusikre ledere tilledere til derestil deres medarbeiderestress er en basiller en basill somen basill som overføresbasill som overføres frasom overføres fra usikreoverføres fra usikre lederefra usikre ledere tilusikre ledere til deresledere til deres medarbeiderestress er en basill somer en basill som overføresen basill som overføres frabasill som overføres fra usikresom overføres fra usikre ledereoverføres fra usikre ledere tilfra usikre ledere til deresusikre ledere til deres medarbeidere

Ledere som ikke vil ha medarbeidere som må hente barna sine på fotballtrening, har misforstått. -Gerd-Liv Valla
ledere-som-ikke-vil-medarbeidere-som-må-hente-barna-sine-på-fotballtrening-har-misforstått
Å gifte seg, stifte familie, ta imot barna som kommer, sørge for dem i denne usikre verden og kanskje til og med lede dem litt, er etter min mening det største som overhodet kan lykkes for et menneske. -Franz Kafka
Å-gifte-seg-stifte-familie-ta-imot-barna-som-kommer-sørge-for-dem-i-denne-usikre-verden-og-kanskje-til-og-med-lede-dem-litt-er-etter-min-mening-det
Stress ned! Det er hastverk nok til alle. -Ukjent
stress-ned-det-er-hastverk-nok-til-alle
De som er usikre på hva «kvalitetstid» betyr, behøver bare å tilbringe noen minutter med en hund. -Lise Myhre
de-som-er-usikre-på-hva-kvalitetstid-betyr-behøver-bare-å-tilbringe-noen-minutter-med-hund
Det finnes nok av broer, og det er i spennet over fra vår side til deres, vi kan møtes, henge over rekkverket og se på utsikten sammen. -Kvinner og menn
det-finnes-nok-av-broer-og-det-er-i-spennet-over-fra-vår-side-til-deres-vi-kan-møtes-henge-over-rekkverket-og-se-på-utsikten-sammen