Storhet er ikke å overgå andre. Sann storhet er å overgå sitt tidligere jeg.


storhet-er-ikke-å-overgå-andre-sann-storhet-er-å-overgå-sitt-tidligere-jeg
storhetstorheterikkeovergåandresannstorhetsitttidligerejegstorhet erer ikkeikke åå overgåsann storhetstorhet erer åå overgåovergå sittsitt tidligeretidligere jegstorhet er ikkeer ikke åikke å overgåå overgå andresann storhet erstorhet er åer å overgåå overgå sittovergå sitt tidligeresitt tidligere jegstorhet er ikke åer ikke å overgåikke å overgå andresann storhet er åstorhet er å overgåer å overgå sittå overgå sitt tidligereovergå sitt tidligere jegstorhet er ikke å overgåer ikke å overgå andresann storhet er å overgåstorhet er å overgå sitter å overgå sitt tidligereå overgå sitt tidligere jeg

Hemmelige krefter ved det onde gjør det mulig å overgå den villeste fantasi. -Eugen Kogon
hemmelige-krefter-ved-det-onde-gjør-det-mulig-å-overgå-den-villeste-fantasi
Storhet betyr ingenting hvis ikke den varer. -Storhet
storhet-betyr-ingenting-hvis-ikke-den-varer
Tanken utgjør menneskets storhet. -Tanke
tanken-utgjør-menneskets-storhet
Vi må alltid ha aldershjemmet i hodet for å overgå oss selv hver dag, gjøre hver dag uforgjengelig. -Muriel Barbery
vi-må-alltid-aldershjemmet-i-hodet-for-å-overgå-oss-selv-hver-dag-gjøre-hver-dag-uforgjengelig
Det finnes en melankoli som stammer fra storhet. -Melankoli
det-finnes-melankoli-som-stammer-fra-storhet
Menneskets storhet ligger i det å kunne reise seg igjen. -Menneske
menneskets-storhet-ligger-i-det-å-kunne-reise-seg-igjen