Stor kunst må være hensynsløs.


stor-kunst-må-være-hensynsløs
anders kjærstorkunstværehensynsløskunst måmå værevære hensynsløsstor kunst måkunst må væremå være hensynsløsstor kunst må værekunst må være hensynsløsstor kunst må være hensynsløs

Dette er en hensynsløs verden og man må være hensynsløs for å takle den. -Charlie Chaplin
dette-er-hensynsløs-verden-og-man-må-være-hensynsløs-for-å-takle-den
Du kan ikke være en stor forfatter uten å være en stor forteller. -Forfatter
du-kan-ikke-være-stor-forfatter-uten-å-være-stor-forteller
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
En stor mann har egentlig ikke tid til å gjøre annet enn å sitte og være stor. -Stor
en-stor-mann-har-egentlig-ikke-tid-til-å-gjøre-annet-enn-å-sitte-og-være-stor
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst