Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte.


stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte
henry wadsworth longfellowstorerkunstenbegynnemenstørreavslutteer kunstenkunsten åå begynnemen størrestørre erer kunstenkunsten åå avsluttestor er kunstener kunsten åkunsten å begynnemen større erstørre er kunstener kunsten åkunsten å avsluttestor er kunsten åer kunsten å begynnemen større er kunstenstørre er kunsten åer kunsten å avsluttestor er kunsten å begynnemen større er kunsten åstørre er kunsten å avslutte

Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse. -Visdom
kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
Kunsten å skrive er kunsten å oppdage hva du egentlig mener. -Skrive
kunsten-å-skrive-er-kunsten-å-oppdage-hva-du-egentlig-mener
Deri består mest kunsten, nemlig uti få ord å inneslutte en stor mening. -Poesi
deri-består-mest-kunsten-nemlig-uti-få-ord-å-inneslutte-stor-mening
Livet imiterer kunsten langt mer enn kunsten imiterer livet. -Livet
livet-imiterer-kunsten-langt-mer-enn-kunsten-imiterer-livet