Stol på drømmene, for i dem ligger porten til evigheten skjult.


stol-på-drømmene-for-i-dem-ligger-porten-til-evigheten-skjult
kahlil gibranstoldrømmenefordemliggerportentilevighetenskjultstol påpå drømmenei demdem liggerligger portenporten tiltil evighetenevigheten skjultstol på drømmenefor i demi dem liggerdem ligger portenligger porten tilporten til evighetentil evigheten skjultfor i dem liggeri dem ligger portendem ligger porten tilligger porten til evighetenporten til evigheten skjultfor i dem ligger porteni dem ligger porten tildem ligger porten til evighetenligger porten til evigheten skjult

Folk analyserer så mye at de ikke kommer inn til selve kjernen i hva de leser, de står ved porten og famler med sine tusen nøkler uten å være klar over at porten i virkeligheten ikke er låst. -Hermann Hesse
folk-analyserer-så-mye-at-ikke-kommer-inn-til-selve-kjernen-i-hva-leser-står-ved-porten-og-famler-med-sine-tusen-nøkler-uten-å-være-klar-over
For hva er livet? Er det ikke alltid og bestandig et forhold til det som er skjult, det som er under overflaten, det som ligger bakom? -Livet er
for-hva-er-livet-er-det-ikke-alltid-og-bestandig-et-forhold-til-det-som-er-skjult-det-som-er-under-overflaten-det-som-ligger-bakom
Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
Få er de foreldre som til fulle har forstått hvilket enormt ansvar det ligger i dette å sette barn til verden og forme dem til tenkende og handlende og velgende individer. -Foreldre
få-er-foreldre-som-til-fulle-har-forstått-hvilket-enormt-ansvar-det-ligger-i-dette-å-sette-barn-til-verden-og-forme-dem-til-tenkende-og-handlende