Stol ikke på den tiden som kommer, sørg ikke over den som er gått.


stol-ikke-på-den-tiden-som-kommer-sørg-ikke-over-den-som-er-gått
henry wadsworth longfellowstolikkedentidensomkommersørgoverergåttstol ikkeikke påpå denden tidentiden somsom kommersørg ikkeikke overover denden somsom erer gåttstol ikke påikke på denpå den tidenden tiden somtiden som kommersørg ikke overikke over denover den somden som ersom er gåttstol ikke på denikke på den tidenpå den tiden somden tiden som kommersørg ikke over denikke over den somover den som erden som er gåttstol ikke på den tidenikke på den tiden sompå den tiden som kommersørg ikke over den somikke over den som erover den som er gått

Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. -Idé
ingen-armé-kan-motstå-styrken-av-idé-som-kommer-når-tiden-er-moden-for-den
Tålmodigheten hjelper den syke så tiden ikke blir for lang, og den friske så tiden ikke blir for kort. La dem ta fra meg hele verden, bare jeg får beholde tålmodigheten. -Tertullian
tålmodigheten-hjelper-den-syke-så-tiden-ikke-blir-for-lang-og-den-friske-så-tiden-ikke-blir-for-kort-la-dem-ta-fra-meg-hele-verden-bare-jeg-får
Ikke bry deg om begavelse. Ikke tenkt på å være dyktig. Stol på hardt arbeid, utholdenhet og besluttsomhet. Og det beste mottoet for den lange marsjen er: 'Ikke syt og klag! Stå på!' -Frederick Treves
ikke-bry-deg-om-begavelse-ikke-tenkt-på-å-være-dyktig-stol-på-hardt-arbeid-utholdenhet-og-besluttsomhet-og-det-beste-mottoet-for-den-lange
Den smale vei ville ikke vært så smal hvis flere hadde gått den. -Ukjent
den-smale-vei-ville-ikke-vært-så-smal-hvis-flere-hadde-gått-den