Stjernehimmelen over meg og den moralske lov inni meg.


stjernehimmelen-over-meg-og-den-moralske-lov-inni-meg
stjernestjernehimmelenovermegogdenmoralskelovinnimegstjernehimmelen overover megmeg ogog denden moralskemoralske lovlov inniinni megstjernehimmelen over megover meg ogmeg og denog den moralskeden moralske lovmoralske lov innilov inni megstjernehimmelen over meg ogover meg og denmeg og den moralskeog den moralske lovden moralske lov innimoralske lov inni megstjernehimmelen over meg og denover meg og den moralskemeg og den moralske lovog den moralske lov inniden moralske lov inni meg

Jeg setter pris på en god gråt og koser meg hvis jeg får lov til å synes litt synd på meg selv. -Maria Mena
jeg-setter-pris-på-god-gråt-og-koser-meg-hvis-jeg-får-lov-til-å-synes-litt-synd-på-meg-selv
Takk for at du ønsket meg, formet meg, bar meg og elsker meg! Du gir røttene mine vann så jeg er stor og sterk og oppreist i meg selv. -Mor
takk-for-at-du-ønsket-meg-formet-meg-bar-meg-og-elsker-meg-du-gir-røttene-mine-vann-så-jeg-er-stor-og-sterk-og-oppreist-i-meg-selv
Jeg har det julefint inni meg. -Jul
jeg-har-det-julefint-inni-meg
Så bind meg, bevogt meg, bedøv meg med vin, og frels meg fra utsalg og sikker ruin! -Kjøp og salg
så-bind-meg-bevogt-meg-bedøv-meg-med-vin-og-frels-meg-fra-utsalg-og-sikker-ruin
Hvordan kan jeg begynne noe nytt med hele gårsdagen inni meg? -Leonard Cohen
hvordan-kan-jeg-begynne-noe-nytt-med-hele-gårsdagen-inni-meg
Hver gang en av mine venner lykkes, er det noe inni meg som dør. -Gore Vidal
hver-gang-av-mine-venner-lykkes-er-det-noe-inni-meg-som-dør