Stillheten er et felles språk. Ikke bare mellom mennesker, men også mellom mennesket og naturen.


stillheten-er-et-felles-språk-ikke-bare-mellom-mennesker-men-også-mellom-mennesket-og-naturen
lars verketstillheteneretfellesspråkikkebaremellommenneskermenogsåmennesketognaturenstillheten erer etet fellesfelles språkikke barebare mellommellom menneskermen ogsåogså mellommellom mennesketmennesket ogog naturenstillheten er eter et felleset felles språkikke bare mellombare mellom menneskermen også mellomogså mellom mennesketmellom mennesket ogmennesket og naturenstillheten er et felleser et felles språkikke bare mellom menneskermen også mellom mennesketogså mellom mennesket ogmellom mennesket og naturenstillheten er et felles språkmen også mellom mennesket ogogså mellom mennesket og naturen

Hva er det jeg først og fremst finner i musikken? Et uendelig kostelig middel til å hylle det skjønne og skape kontakt mellom mennesker, mellom alle mennesker. -Musikk
hva-er-det-jeg-først-og-fremst-finner-i-musikken-et-uendelig-kostelig-middel-til-å-hylle-det-skjønne-og-skape-kontakt-mellom-mennesker-mellom-alle
Derfor holder jeg av deg for stillheten mellom oss for dine henders milde kjærtegn og dine øynes stumme angst. -Kjærlighet
derfor-holder-jeg-av-deg-for-stillheten-mellom-oss-for-dine-henders-milde-kjærtegn-og-dine-øynes-stumme-angst
Når du har lært deg å sanse naturen, kan du også lese mennesker, men mange har blitt naturblinde, akkurat som noen er ordblinde. Når de går ut i naturen, er det for å shoppe blåbær eller sopp. -Natur
når-du-har-lært-deg-å-sanse-naturen-kan-du-også-lese-mennesker-men-mange-har-blitt-naturblinde-akkurat-som-noen-er-ordblinde-når-går-ut-i
Alt må bli mellom oss, dag, mellom din klokke og min hemmelighet. -Dag
alt-må-bli-mellom-oss-dag-mellom-din-klokke-og-min-hemmelighet
Kampen mellom forskjellige livssyn er en kamp mellom hva slags erfaringer folk har. -Michael Grosso
kampen-mellom-forskjellige-livssyn-er-kamp-mellom-hva-slags-erfaringer-folk-har
En bonde mellom to advokater er som en fisk mellom to katter. -Benjamin Franklin
en-bonde-mellom-to-advokater-er-som-fisk-mellom-to-katter