Stigen til suksess klatrer du best ved å trå på mulighetenes trinn.


stigen-til-suksess-klatrer-du-best-ved-å-trå-på-mulighetenes-trinn
ayn randstigentilsuksessklatrerdubestvedtråmulighetenestrinnstigen tiltil suksesssuksess klatrerklatrer dudu bestbest vedved åå tråtrå påpå mulighetenesmulighetenes trinnstigen til suksesstil suksess klatrersuksess klatrer duklatrer du bestdu best vedbest ved åved å tråå trå påtrå på mulighetenespå mulighetenes trinnstigen til suksess klatrertil suksess klatrer dusuksess klatrer du bestklatrer du best veddu best ved åbest ved å tråved å trå påå trå på mulighetenestrå på mulighetenes trinnstigen til suksess klatrer dutil suksess klatrer du bestsuksess klatrer du best vedklatrer du best ved ådu best ved å tråbest ved å trå påved å trå på muligheteneså trå på mulighetenes trinn

Mot er stigen som alle andrer dyder klatrer på. -Clare Boothe Luce
mot-er-stigen-som-alle-andrer-dyder-klatrer-på
Jeg tror jeg hadde hatt større suksess ved å dra til Australia for å overtale kenguruer til å gå passgang, enn å få dere til å forstå hva jeg sier. -Kjell Inge Røkke
jeg-tror-jeg-hadde-hatt-større-suksess-ved-å-dra-til-australia-for-å-overtale-kenguruer-til-å-gå-passgang-enn-å-få-dere-til-å-forstå-hva-jeg
Ved suksess fortjener du den, ved nederlag trenger du den. -Champagne
ved-suksess-fortjener-du-den-ved-nederlag-trenger-du-den
Suksess er ikke nøkkelen til lykke. Lykke er nøkkelen til suksess. Hvis du elsker det du gjør, vil du bli vellykket. -Albert Schweitzer
suksess-er-ikke-nøkkelen-til-lykke-lykke-er-nøkkelen-til-suksess-hvis-du-elsker-det-du-gjør-vil-du-bli-vellykket
Suksess får så mange til å hate deg. Jeg skulle ønske det ikke var sånn. Det ville være fantastisk å nyte suksess uten å se misunnelse i øynene til de rundt deg. -Marilyn Monroe
suksess-får-så-mange-til-å-hate-deg-jeg-skulle-ønske-det-ikke-var-sånn-det-ville-være-fantastisk-å-nyte-suksess-uten-å-se-misunnelse-i
Kjærlighet er egoismens høyeste trinn. Vi elsker ikke våre partnere, men deres evne til å elske oss. -Gabriel Laub
kjærlighet-er-egoismens-høyeste-trinn-vi-elsker-ikke-våre-partnere-men-deres-evne-til-å-elske-oss