Statistikk er kunsten å lyve ved hjelp av tall.


statistikk-er-kunsten-å-lyve-ved-hjelp-av-tall
wilhelm stekelstatistikkerkunstenlyvevedhjelpavtallstatistikk erer kunstenkunsten åå lyvelyve vedved hjelphjelp avav tallstatistikk er kunstener kunsten åkunsten å lyveå lyve vedlyve ved hjelpved hjelp avhjelp av tallstatistikk er kunsten åer kunsten å lyvekunsten å lyve vedå lyve ved hjelplyve ved hjelp avved hjelp av tallstatistikk er kunsten å lyveer kunsten å lyve vedkunsten å lyve ved hjelpå lyve ved hjelp avlyve ved hjelp av tall

Jeg kan bevise at Gud eksisterer ved hjelp av statistikk. -George Gallup
jeg-kan-bevise-at-gud-eksisterer-ved-hjelp-av-statistikk
Jeg kan bevise alt ved hjelp av statistikk, bortsett fra sannheten. -Statistikk
jeg-kan-bevise-alt-ved-hjelp-av-statistikk-bortsett-fra-sannheten
Statistikk er tall brukt som argumenter. -Statistikk
statistikk-er-tall-brukt-som-argumenter
Statistikker beviser at kvinner er bedre bilister enn menn. Der ser man enda en gang hvordan man kan lyve med tall. -Statistikk
statistikker-beviser-at-kvinner-er-bedre-bilister-enn-menn-der-man-enda-gang-hvordan-man-kan-lyve-med-tall
Er politikk noe annet enn kunsten å lyve i rett tid? -Politikk
er-politikk-noe-annet-enn-kunsten-å-lyve-i-rett-tid
Hemmeligheten ved å forbli ung ligger i å leve hederlig, spise langsomt og lyve om alderen. -Lucille Ball
hemmeligheten-ved-å-forbli-ung-ligger-i-å-leve-hederlig-spise-langsomt-og-lyve-om-alderen